Onbeperkt bijverdienen met een bijstandsuitkering.

Medemblik – Het klinkt als een mooie droom, je hebt een bijstandsuitkering en daarnaast mag je dan onbeperkt bijverdienen. In diverse gemeenten in Nederland wil men dit als test gaan uitproberen.

Bijvoorbeeld in de stad Groningen waar men de mensen met een bijstandsuitkering 5 pakketten wil gaan aanbieden. Een daarvan het onbeperkt bijverdienen. Een ander voorbeeld is dat mensen toestemming krijgen om bij elkaar te wonen om zo besparen op bijvoorbeeld eten en stookkosten.

Experiment

Het gaat om een experiment. Groningen trekt samen op met de gemeenten Tilburg, Utrecht en Wageningen die hetzelfde plan hebben. De gemeenten zijn in gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma over het idee, meldt het Dagblad van het Noorden.

Bijstandsgerechtigden die kiezen voor het pakket waarbij ze onbeperkt mogen bijverdienen houden hun uitkering, ook als ze zich maandelijks zelf een goed inkomen kunnen verschaffen. Dat gaat een paar jaar door. Wethouder Gijsbertsen van Groningen: ,,Aan het einde van die termijn kunnen we stoppen. We controleren het niet tussendoor. Het gaat ons geld besparen, want uiteindelijk komen ze zo uit de bijstand.”

Wij vroegen Dirk Kuipers van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Medemblik om zijn mening: ,, De bijstandsregeling is in het leven geroepen om mensen die door omstandigheden  niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien , toch van een basisinkomen te voorzien. Daarmee kunnen ze hun vaste lasten betalen en vervallen ze niet in armoede. Gemeentes proberen natuurlijk van alles om het aantal uitkeringstrekkers te verminderen en daar is het experiment in Groningen een mooi voorbeeld van.

De ‘klanten’ die bij de gemeente (of in ons geval bij Werksaam) in de kaartenbak zitten zijn verdeeld in tredes. De mensen in trede 1/2 zijn zeer moeilijk plaatsbaar (zitten al jaren in de bijstand en de kans op regulier of tijdelijk werk is miniem) en de klanten in trede 5/6 zijn dat niet.

De regeling in Groningen lijkt mij vooral bedoeld voor mensen die nog uitzicht hebben op een reguliere baan. Ik kan mijn nauwelijks voorstellen dat mensen in trede 1/2 nog uitzicht op (tijdelijk) werk hebben.

Laten we positief beginnen: het doel van het experiment in o.a. Groningen is een afname van het aantal mensen in de bijstand. Werk moet lonen en door de regeling verkrijgen mensen een hoger inkomen en worden ze gestimuleerd om te blijven werken.

Nu de risico’s: mensen die een minimumloon verdienen en dus geen bijstandsuitkering hebben zullen zich benadeeld voelen. Het is naar die groep mensen nauwelijks uit te leggen dat iemand gedurende langere tijd een bijstandsuitkering ontvangt naast inkomen uit reguliere arbeid zonder dat  daarover verantwoording hoeft afgelegd te worden.. Daar krijg je de handen niet voor op elkaar. Er zou een regeling moeten zijn, waarbij iemand toch een gedeelte van zijn bijstandsuitkering mag behouden, waardoor je boven bijstandsniveau uitkomt. Dat vereist wel controle.

Het argument dat het de gemeentes minder werk kost als ze niet hoeven te controleren  en je zo kosten bespaart, vind ik niet sterk.

Vooralsnog ben ik nog niet enthousiast en zou ik eerst het hele plan moeten kennen, als we dit zouden willen invoeren voor de gemeente Medemblik.”