12.3 C
Medemblik
25 mei 2020 10:08
Medemblik Actueel.

Na fusie sportclubs nu ook fusie clubs van 100/50 Andijk

Andijk – Na de fusering van AVV voetbal, Asonia voetbal en Asonia Korfbal, hebben de drie clubs van 100/50 van de verenigingen ook besloten om te gaan fuseren. De nieuwe “Club van 50” heeft momenteel 175 leden en heeft de afgelopen jaar al veel voor de vereniging kunnen doen.

Het huidige bestuur
Voorzitter: George Douma. Secr.; Melanie Knol, Penningmeester: Conny de Wit en de volgende leden: Arnold Vriend, Rob Beek, Bert Daleman, Wendy Vertelman

Wat doet de club van 50 en wat houdt het in
De “Club van 50” werkt onafhankelijk van de het dagelijks bestuur van Sporting Andijk. De leden betalen € 50,– per jaar aan de “Club van 50” en daar worden speciale uitgaven voor de vereniging van gedaan.

1 x per jaar heeft de club een jaarvergadering en worden de nodige aanvragen die binnen zijn gekomen door de leden van de club van 50 bekeken en goed of afgekeurd. Natuurlijk kunnen wij nog meer leden gebruiken om veel goede dingen voor de club te doen. Wij hebben daarvoor een aparte link op de Sporting Andijk website gekregen waar u het opgave formulier kan vinden, ook kunt u zich natuurlijk aan melden bij één van de bestuursleden.

Wat heeft de club van 50 gedaan het afgelopen seizoen:
Alle coaches van Sporting Andijk (90 stuks) zijn in nieuwe coachjassen gestoken. Bijdrage aan de jeugdactiviteiten De technische kommissie heeft een bedrag gekregen voor aanschaf van coachborden en trainingsdoeltjes. Voor toernooien is een bedrag te beschikking gesteld . Voor extra aanvrage van de jeugdcommissie is nog een extra bedrag ter beschikking gesteld. De evenementencommissie is een bedrag toegezegd voor het volgende seizoen. Voor de voetbal/Korfbal en handbal is een extra bedrag gereserveerd voor materiaal.

Ook wordt er een bijdrage gedaan per jeugdteam. Alle giften worden wel overwogen gedaan. De aanvragen worden bekeken en beoordeeld op financiële noodzaak.We hopen dat meer mensen , nadat ze dit te hebben gelezen hebben, bereid zijn om per jaar € 50,– te schenken aan de “Club van 50” van Sporting Andijk.

Het bestuur Club van 50
Sporting Andijk

Reageren via facebook