Medemblik Actueel.

Politiek

PWF: College Medemblik moet opnemen vluchtelingen in huis mogelijk maken

Medemblik – Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers staat de telefoon roodgloeiend. Het COA wordt platgebeld door mensen die graag informatie willen hebben over het in huis nemen van 1 of meerdere vluchtelingen.

Het COA is onder de indruk van de massale hulp die wordt aangeboden. De ideeën waar mensen mee komen, lopen erg uiteen. ,,Mensen zijn vaak geneigd om met spullen te komen. Op sommige locaties is daar geen behoefte aan. Zo kwam op een van de opvangcentra een man met twee zakken aan. In de een zat speelgoed en in de ander tien paar schaatsen”, aldus woordvoerder van het COA Jan-Willem Anholts, die mensen die spullen willen afleveren adviseert eerst contact op te nemen met het opvangcentrum bij hen in de buurt.

PWF wil haast maken met opvangmogelijkheden vluchtelingen

De PWF fractie wil dat het College gaat kijken of het mogelijk is om op korte termijn de inwoners van de gemeente Medemblik op de hoogte te stellen op welke manier de bevolking een bijdrage kan leveren om het leed van deze groep mensen te verzachten. Maar ook vraagt de PWF om een meldpunt om zo de hulp te kunnen inventariseren en te stroomlijnen.

Het is voor de PWF onduidelijk of het COA al contact met de gemeente Medemblik heeft opgenomen en als dit wel zo is of dit een verzoek is om woonruimte beschikbaar te stellen of voor het vestigen van een AZC op het grondgebied van Medemblik.

Als dit niet zo is dan wil de PWF van het college weten of de gemeente Medemblik al contact met het COA heeft opgenomen om te vragen of de gemeente Medemblik behulpzaam kan zijn.

Bestaande opvangcentra overvol

De bestaande opvangcentra zitten nagenoeg vol. Het COA is bezig met het inrichten van nieuwe locaties, in hallen bijvoorbeeld. Woordvoerder van het COA Jan-Willem Anholts: ,,Behoefte aan vrijwilligers is er daardoor zeker. En ook alle andere initiatieven worden enorm op prijs gesteld. We zijn enorm verrast, dit is een heel positief signaal. We zoeken zo snel mogelijk contact met alle mensen die zich bij ons melden.”

Reageren via facebook