Medemblik Actueel.

Rechtbank

Rechter fluit Medemblik terug over bezuinigingen bibliotheek. (update)

Medemblik – De Rechtbank Noord-Holland heeft op 21 augustus een uitspraak gedaan over voorgenomen structurele kortingen op subsidies in de jaren 2016 en 2017 bij de Westfriese Bibliotheken. Samengevat: het college van B&W en de gemeenteraad moeten duidelijkheid bieden over een bezuinigingsopdracht.

De gemeenteraad wil de vestigingen openhouden en het college zet in op investering in de digitale bibliotheek.

Visie

Zolang het college en de gemeenteraad er een tegenstrijdige toekomstvisie op het bibliotheekwerk op na houden, kan van de bibliotheek geen verstrekkende besluiten worden verwacht om de subsidiekorting op te vangen. De Rechtbank Noord Holland vernietigt daarom in haar uitspraak van 21 augustus 2015 de aankondiging van de bezuiniging op de subsidie van de Westfriese Bibliotheken per 2016 en 2017.

In andere woorden: als het college en/of de gemeenteraad veel verantwoordelijkheid naar zich toetrekken over de inhoudelijke keuzes bij een bezuiniging, moeten zij eerst deze keuzes maken voordat zij de bezuiniging opleggen. Een bibliotheek kan anders in tijdnood komen om de benodigde maatregelen te nemen.

De volledige uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland is hier te vinden.

Natuurlijk hebben wij de gemeente Medemblik om een reactie gevraagd, Arjan Dekker van de afdeling communicatie wist ons te melden dat: ,,Het college heeft kennis genomen van de uitspraak en beraadt zich op een reactie. Het college beseft dat de tijdsdruk voor de bibliotheek om in te kunnen spelen op de bezuinigingen, hoog is. Daarom stelt het college aan de raad voor om voor 2016 en 2017 een extra budget beschikbaar te stellen. Dit voorstel is onderdeel van de  programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Hierover neemt de raad in oktober een besluit.”

Reageer op dit onderwerp