Vrijdagsschilders expositie Twisk

Twisk – Het Twisker Museum ‘de Karckezolder’ toont tijdens de maanden juli en augustus een zomerexpositie van de historische vereniging Twisca: Kraamtijd van Weleer. Naast deze permanente expositie organiseert Twisca jaarlijks een thema tentoonstelling. Dit keer is het de expositie ‘De Vrijdagschilders’.

Ze komen elke vrijdagochtend bij elkaar. Alle vier de exposanten woonden tot voor kort bij elkaar in de buurt aan de Dorpsweg in Twisk en de vrijdagochtend is spontaan gegroeid. “Heerlijk om in ons drukke bestaan een ochtend vast te leggen om te schilderen: Vrij-dag, vrije keuze, vrije tijd, vrij om te scheppen, te creëren. Vrij van andere beslommeringen. Concentreren op het werk dat nu onder je penseel ontstaat.” Pieter de Ruiter, Rob Overweel, Ron de Zwart en Margriet Honingh.

Margriet is de enige die haar kunst beroepshalve uitoefent; botanisch tekenen en schilderen. Rob Overweel vervaardigt etsen, een techniek die bijna uitgestorven is. De drang van Ron de Zwart om te schilderen/tekenen is onuitputtelijk: “Als ik begin,  dan ben ik in een andere wereld, tijd bestaat dan niet. Ik stop pas als ik klaar ben.” Pieter de Ruiter ontdekte de kwast en de verf pas na zijn pensionering. Hij schildert met passie. Portretten van zijn familieleden worden vereeuwigd op het doek. Ook dieren en andere objecten zijn intussen geschilderd. In zijn boerderij de Witte Hoeve (de mooiste plek in Twisk, aldus de schilders) komen ze aan de lange keukentafel schilderen, van elkaar te leren, elkaar te inspireren.

Ieder met een eigen stijl, kijk, aanpak en ideeën. Samen zitten ze elke vrijdagochtend genoeglijk te scheppen, te creëren en elkaar te inspireren. De exposanten zullen regelmatig tijdens de expositie aanwezig zijn om u te ontmoeten, te vertellen over het eigen werk en soms te demonstreren.

U bent van harte welkom. De expositie van de Vrijdagschilders wordt om 14.00 uur op zondag 5 juli feestelijk geopend met een hapje en een drankje.

De Zomerexposities zijn in de maanden juli en augustus elke zondag van 14.00 – 17. 00 uur open voor bezoekers.