Medemblik Actueel.

Algemeen

In 2014 konden er 64 kinderen dankzij Stichting Leergeld toch meedoen aan diverse activiteiten

Medemblik – Stichting Leergeld West-Friesland is een stichting die kinderen uit gezinnen waar het financieel niet voor de wind gaat steunt om toch tijdens en buiten schooltijden aan activiteiten mee te kunnen doen.

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen, van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Leergeld West-Friesland verkrijgt haar middelen via gemeentelijke subsidies, donaties vanuit het bedrijfsleven, particuliere en kerkelijke fondsen en via giften van particulieren. Daarnaast via bijdragen van vermogensfondsen voor goede doelen en serviceclubs, waaronder Lions, Rotary en Kiwanis vanuit de door hen gevoerde acties. Verder zijn er nog baten uit eigen fondswerving.

Stichting Leergeld Westfriesland wil, waar mogelijk, samenwerken met andere soortgelijke organisaties zoals de Voedselbank en het Jeugd Sportfonds West-Friesland. Zij wil een signaalfunctie vervullen en, wanneer gewenst, overheid en samenleving wijzen op knelpunten in de lokale en/of landelijke sociale wetgeving. Meer in het algemeen wil zij op gezette tijden aandacht vragen voor de problematiek van armlastige gezinnen met leerplichtige kinderen.

In 2014 is in totaal € 119.872 besteed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dit betekende een stijging van € 711 ten opzichte van 2013. Hieronder is per gemeente de besteding opgenomen.

leergeld overzicht40 gezinnen en 64 kinderen gemeente Medemblik geholpen

In 2014 zijn 652 kinderen door Leergeld ondersteund met één of meerdere toekenningen. Deze kinderen komen uit 369 gezinnen. In een jaar kunnen per kind meerdere verschillende soorten aanvragen gehonoreerd worden. Het totaal aantal verwerkte aanvragen was in 2014 1.350.

Voor de gemeente Medemblik kwam dit uit op 40 gezinnen en in totaal 64 kinderen. Deze ontvingen in totaal € 9.236,- wat € 144,- gemiddeld per kind betekende.

leergeld overzicht medemblik

Medemblik betaalde over 2013 en 2014 een subsidie van € 12.500,- aan de stichting Leergeld.

Meer overleg scholen

Leergeld West-Friesland en de VO scholen op het terrein van de kwijtschelding van de ouderbijdrage. Afgesproken is om het jaarlijks overleg in de maand maart te laten plaats vinden. Ook met de directeuren van de scholen van Stichting Leerzaam (De Eenhoorn, De Stormvogel, De Piramide en de Praktijkschool Hoorn en Stede Broec) is overleg inmiddels toegezegd.

 

 

 

Reageren via facebook