Medemblik Actueel.

GroenLinks Medemblik maakt zich zorgen over aantal koeien per weiland

Medemblik – Vandaag werd bekend dat weidevogels komen steeds meer in de verdrukking doordat koeien de weilanden kaal eten.  Grutto’s en andere weidevogels hebben weilanden nodig met een hoge waterstand, waar veel bloemen en planten groeien en waar kuilen en bulten zijn, om hun nesten in te verbergen.

Melkboeren breiden hun veestapels uit in verband met het afschaffen van de melkquota. Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot 1,6 miljoen.

Hoge concentraties stikstof

Maar dat is niet het enige probleem. Deze koeien zorgen ook nog eens voor een explosieve toename van het stikstofniveau. Het rijk heeft onlangs maatregelen genomen om de natuurwaarden in de Natura 2000 gebieden te beschermen tegen te hoge stikstof emissies van veebedrijven.Daardoor kunnen bedrijven buiten deze gebieden uitbreiden.Het rijk beschermt dus slechts de natuurgebieden met een landelijke status, niet naar het lijkt onze lokale natuur.Wat gebeurt er als gevolg hiervan met de natuurwaarden in de gebieden daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in de natuurgebieden bij ons in Medemblik ? 

Medemblik heeft door de vele inspanningen van GroenLinks een inspanningsbeleid opgenomen om de lokale biodiversiteit (flora en fauna) te beschermen, dus ook om de weidevogels die nu in het gedrang komen te beschermen.

De uitbreidingsplannen van veehouderijen binnen de gemeente Medemblik kunnen dan ook rekenen op zeer kritische vragen van GroenLinks.

Vogels in Nederland vogelvrij

Uit een rapport van vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International, waarvan de Vogelbescherming de Nederlandse tak is, bleek in juni al dat Nederland erg slecht presteert als het gaat om het beschermen van vogels. Nederland staat 23e in een lijst van 26 Europese landen die in het rapport onder de loep zijn gelegd. Volgens cijfers van BirdLife is het aantal weidevogels in Europa sinds 1980 met 53 procent gedaald. De algemene vogelstand is met 13 procent afgenomen.

 

Reageren via facebook