Medemblik Actueel.

Personeel gemeente Medemblik krijgt loonsverhoging

Medemblik – Na jarenlang geen loonsverhoging te hebben gekregen gaan nu dan ook de gemeenteambtenaren weer een loonsverhoging krijgen. Per 2016 krijgen zij een loonstijging van 1.4% .

Op 1 oktober 2015 én op 1 juli 2016 krijgen zij een éénmalige uitkering van 0,74%. De loonstijging is vooral mogelijk omdat de pensioenspremie daalt.

Door verandering van de indexeringssystematiek van pensioenen wordt de pensioenbijdrage in 2016 gebaseerd op prijsindexatie in plaats van op de loonontwikkeling. Daardoor wordt het werkgeversdeel van de pensioenpremie lager. Dat deel wordt aangewend voor de loonstijging. Ook het lagere werknemersdeel van de ABP-premie heeft een positief effect op het netto loon van de ambtenaren. In totaal levert dat een stijging van het nettoloon van 1,4 procent op.

Reageren via facebook