Goede cijfers voor Recreatieschap Westfriesland

Regionieuws – Voor de tweede keer in zeven jaar heeft het Recreatieschap onderzoek laten doen naar bezoek en waardering van de recreatiegebieden en ook deze keer kreeg het Recreatieschap goede cijfers. Het rapport is te downloaden op de website van het Recreatieschap.

In de door onderzoeksbureau I&O uit Hoorn uitgevoerde enquête werden voor een goede vergelijking dezelfde vragen gesteld als in 2008. Hieruit bleek dat de algemene waardering voor de recreatiemogelijkheden in Westfriesland was gestegen tot een 7,3; in 2008 was dit een 7,1.

De bezoekers zijn over het algemeen positief over de recreatiegebieden waarbij het Streekbos met een 7,8 het hoogste scoort. Ook het fiets- en vaarroutenetwerk kregen een ruime voldoende.

Daarnaast waren er extra vragen over het onlangs aangelegde wandelnetwerk. Hoewel dit nog niet bij iedereen bekend is, zijn de kenners er goed over te spreken en waarderen zij het met een 7,3.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De resultaten uit het onderzoek worden onderzocht en waar mogelijk meegenomen bij de ontwikkeling van het Natuur- en Recreatieplan. Dit plan is de opvolger van het Landschapsplan West-Friesland dat de basis is voor de beleidsontwikkeling door het Recreatieschap. Het Natuur- en Recreatieplan is begin 2016 klaar.

Verbetersuggesties

In de vragenlijst van I&O was ook ruimte voor tips. Vooral overlast door honden(poep) werd genoemd, maar ook overlast door jongeren en boten. Opvallend was dat veel Westfriezen bosgebieden missen en ook een strand aan het IJsselmeer kwam vaak voor.

Bezoek en bekendheid recreatiegebieden

Driekwart van de panelleden bezocht wel eens een recreatiegebied in Westfriesland. Van de verschillende recreatiegebieden die het Recreatieschap Westfriesland beheert, geniet het Streekbos de grootste bekendheid onder de panelleden. Ook is een ruime meerderheid bekend met het Egboetswater, het Enkhuizerzand en de Hulk. Het Streekbos wordt (net als in 2008) als beste bezocht door de inwoners van Westfriesland; meer dan de helft bracht hier dan ook een bezoek aan in 2014. Minder bekend en tevens minder bezocht zijn de Uiterdijk, de Leijen en Drachterveld. De panelleden zijn doorgaans niet bekend met het gebiedsbeheer van het Recreatieschap. Dit beheer wordt ook vaak toegeschreven aan de gemeente of het Waterschap.

Bezoekers van recreatiegebieden komen vooral uit de omgeving van het gebied. Dit is ook te zien in het vervoermiddelengebruik; de meerderheid komt met de fiets of lopend naar de gebieden. Het Streekbos is hierop een uitzondering; hier komen veel mensen uit de gehele regio, waardoor het autogebruik relatief hoog is. ‘Groen en natuur’ zijn de meest genoemde bezoekredenen van de panelleden. Ook ‘ruimte en rust’ en in mindere mate ‘sport en beweging’ worden genoemd.