Medemblik Actueel.

Medemblik ziet tekort budget Jeugdzorg oplopen tot mogelijk 2 miljoen euro

Medemblik – Omdat Medemblik een ‘nadeel’gemeente is ziet het college de tekorten bij het sociaal domein en dan vooral bij de jeugdzorg oplopen tot misschien wel 2 miljoen euro.

Omdat te kunnen opvangen heeft het college aan de gemeenteraad tijdens het overleg over de Lentenota 2015 om een extra 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

bert de jongDe PvdA-fractie maakt zich ernstig zorgen over deze 1 miljoen euro en ziet veel liever een hoger bedrag worden vrijgemaakt voor het sociaal domein en dan specifiek voor de jeugdzorg.  Meerdere malen heeft de PvdA, gesteund door de andere fracties, de wethouder verzocht hier gehoor aan te geven maar dit werd telkens aan de kant geschoven. De PvdA vind dit nog steeds betreurenswaardig en vind het niet duiden op een proactief beleid van de wethouder. Vooral omdat deze groep juist veel aandacht nodig heeft.

Via schriftelijke vragen aan de verantwoordelijke wethouder wilde de PvdA nu wel eens weten hoe situatie eind mei 2015 was ivm het adequaat aanbieden van jeugdzorg. De wethouder antwoordde dat er voldoende adequate Jeugdhulp voor de jeugdigen uit de gemeente Medemblik is. De wethouder zegt verder dat er geen gevallen bekend zijn van organisaties met capaciteitsproblemen of financiële problemen.

Ook zijn er geen intake-stops voor jeugdigen uit de gemeente Medemblik/West-Friesland bij de diverse hulpaanbieders waar de gemeente Medemblik een inkooprelatie mee heeft. Mochten deze wel ontstaan dan is er afgesproken dat de aanbieders dit in een zo vroeg mogelijk stadium melden bij de gemeente Medemblik.

Reageren via facebook