Medemblik Actueel.

Politiek

VVD: Gemeente moet aan de slag voor betaalbare woningen, ondernemerfonds en maximaal inflatiestijging belastingen

Medemblik – De VVD is tevreden met de opdrachten die de gemeenteraad heeft gegeven aan het college in de raadsvergadering van 2 juli j.l. In goede samenwerking met het CDA en PWF is er met succes een voorstel ingediend voor de instelling van een ondernemersfonds. Een lang gekoesterde wens van de OndernemersFederatie Medemblik komt hiermee in vervulling. Het fonds is bedoeld voor gezamenlijke economische activiteiten waar iedereen die er voordeel aan heeft ook zelf meebetaalt. In veel gemeenten heeft zo’n ondernemersfonds zich al bewezen als aanjager van de lokale economie.

Ook zijn wij blij dat er een meerderheid was voor het Actieplan Woningbouw. Dit moet voorzien in meer betaalbare koopwoningen en huurwoningen. Wethouder Tigges moet nog dit najaar met een plan komen. De wachtlijsten voor een huurwoning lopen op door de stijging van mensen met een urgentieverklaring, statushouders en arbeidsmigranten. Sommige mensen moeten tot wel 5 jaar wachten op een woning. Wij willen dat de gemeente met projectontwikkelaars om tafel gaat zitten voor oplossingen. De schop moet de grond in voor betaalbare woningen! Zo houden we jongeren in de gemeente en trekken we starters van buiten aan. Dit plan is er gekomen samenwerking met CDA, GB, D66, CU en de PvdA.

Verder heeft de VVD samen met GL, CDA en D66 ervoor gezorgd dat de belastingen in 2016 met slechts 1% inflatie stijgen. Liever hadden wij helemaal geen stijging, maar daar was geen meerderheid voor. Dit compromis zorgt er in ieder geval voor dat wethouder Nederpelt geen blanco cheque krijgt bij het opstellen van de nieuwe begroting. Een belangrijke belofte van de fusie geldt immers nog altijd: de gemeente moet kleiner, beter en goedkoper worden. Daar blijven wij het college aan herinneren!

Reageren via facebook