23.3 C
Medemblik
21 mei 2020 15:38
Medemblik Actueel.

Bert de Jong (PvdA): ” Schoenmaker blijf bij je leest”

Medemblik – “Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert”, dit staat te lezen op de site van de Rijksoverheid.

bert de jongJuist die controlerende rol van de gemeenteraad van Medemblik wil de PvdA nadrukkelijk blijven uitoefenen en we stellen daarom regelmatig zaken aan de orde. We denken aan voortgang van de transities, de verkoop van het gemeentehuis in Andijk, de te hoge brug aan de Kleingouw in Andijk, budgetten jeugdzorg, enz. Kortom veel lopende zaken die kritisch door raadsleden dienen te worden gevolgd. We bespeuren een trend, dat de raad soms veel op beleid en uitvoering gaat zitten en daarmee haar controlerende wel eens uit het oog wil verliezen. Het college van B&W maakt beleid en de raad controleert; dat is de essentie van het dualisme.

Momenteel passeren nog veel oude dossiers of al eerder ingezet beleid de raad en wachten we in spanning op nieuwe initiatieven en impulsen. Bevolking en raad worden wel voortdurend uitgedaagd mee te denken, maar beleid en visie moeten vanuit het college worden ontwikkeld.

De controlerende taak en de verbinding zoeken én houden met burgers, is de hoofdtaak van raadsleden; een rol die wij zeker in de raad van Medemblik willen vervullen.

We blijven daarom het gemeentelijk beleid positief kritisch volgen.

Met dit in het achterhoofd en het zomerreces in het vooruitzicht, wens ik u namens de PvdA Medemblik een zonnige en goede zomervakantie!

Bert de Jong

fractievoorzitter PvdA

Reageren via facebook