2 C
Medemblik
18 januari 2021 04:45
Medemblik Actueel.

Westfriesland investeert 800.000 euro in economie

West-Friesland – De zeven Westfriese gemeenten trekken van 2016 tot en met 2019 jaarlijks 175.000 euro uit voor investeringen de regionale economie.

De gemeenten zetten in op het verbeteren van het ondernemersklimaat in Westfriesland en de promotie daarvan. Doel is om werkgelegenheid in de regio te behouden en verder te ontwikkelen. Ook willen zij bestedingen in de regio behouden en daarmee het voorzieningenniveau op peil houden.

West-friesland heeft een traditionele economie, met een breed MKB en relatief weinig grote bedrijven. ‘Vooral op het gebied van duurzaamheid en innovatie zijn ontwikkelingen nodig,’ aldus Harry Nederpelt, wethouder Economische Zaken van Medemblik. ‘We moeten nu ingrijpen, samen met bedrijfsleven en onderwijs, om te voorkomen dat onze economie in de toekomst slechts beperkt groeit of stagneert. Dat is slecht voor het bedrijfsleven en voor de inwoners van West-Friesland. En wanneer inwoners weinig te besteden hebben valt de economische basis weg onder commerciële en niet commerciële voorzieningen in de regio.’

Samenwerking
‘Om de sterke en vitale Westfriese economie te behouden hebben wij een regionale economische agenda opgesteld,’ legt Ben Tap, wethouder Economische Zaken van Hoorn, uit. Deze agenda is gericht op voldoende banen voor inwoners binnen acceptabele reisafstand, voldoende gekwalificeerde mensen voor de vacatures in West-friesland en voldoende innovatie voor een vitale economie. Ben Tap: ‘Op basis hiervan hebben wij samen met het bedrijfsleven en onderwijs een uitvoeringsagenda met projectinitiatieven opgesteld. Het geld dat hierin geïnvesteerd wordt is start-up geld, bedoeld als smeerolie om initiatieven te ondersteunen en op gang te helpen.’

Uitvoeringsagenda
De Westfriese gemeenten investeren samen in goede dienstverlening aan bedrijven, het verbeteren van bedrijventerreinen en infrastructuur. Daarnaast staan er op de agenda investeringen in onder meer digitaal duurzame infrastructuur en locatiebeheer (glasvezel, aardwarmte, CO2 transport, etc.), innovatieve werklocaties en verbetering van bedrijvenclusters. Vooruitlopend op de start van de agenda in 2016 hebben de Westfriese gemeenten voor 2015 100.000 euro vrijgemaakt voor de eerste projectinitiatieven, zoals een nieuwe regionale detailhandelsvisie, regeldrukvermindering, Seed valley talent, samenwerking onder nautische bedrijven en samenwerking op toeristisch gebied.
Het is de bedoeling dat het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de projecten gaat uitvoeren.

´We zijn blij dat de gemeenteraden groen licht hebben gegeven,´ vertelt Nederpelt. Ben Tap: ´Er zijn volop kansen en samen bereiken we zeker meer.´

Reageren via facebook