13.5 C
Medemblik
24 oktober 2020 01:46
Medemblik Actueel.

College Medemblik komt met plannen herontwikkeling Tripkouw-Oost II Midwoud

Midwoud – Het college van Medemblik heeft vergaande plannen om de woningbouwlocatie Tripkouw-Oost II in Midwoud te gaan herontwikkelen. De gemeente Medemblik is eigenaar van deze gronden en heeft er dan ook belang bij om hier zo spoedig mogelijk woningen te laten bouwen. Er zijn al verschillende ontwikklaars die interesse hebben getoond voor de realisatie van woningbouw op deze locatie.

Op 6 oktober 2008 is door de gemeenteraad van de gemeente Medemblik een bestemmingsplan vastgesteld voor een woningbouwplan aan de oostkant van de Tripkouw in Midwoud (Tripkouw Oost II en III).

De woningbouwlocatie sluit aan op de bestaande woningbouw Tripkouw-Oost I en IV. Het bestemmingsplan Tripkouw-Oost II en III voorziet in de ontwikkeling van 170 woningen op ruime kavels met veel openbare ruimte en bevaarbaar water. Het betreft een gedetailleerd bestemmingsplan, waarin de verschillende woningen qua type en situering exact zijn vastgelegd.

Vanwege de crisis is de locatie tot op heden niet ontwikkeld. Inmiddels is echter te zien dat de behoefte aan nieuwbouwwoningen weer enigszins toeneemt. Wel ligt de vraag naar woningen qua type anders dan voorheen. Daarbij is de omvang van de woningbehoefte beperkt.

Volgens de Woonvisie heeft Midwoud/Oostwoud slechts behoefte aan circa 6 woningen per jaar.

Reageren via facebook