15.8 C
Medemblik
20 september 2020 12:41
Medemblik Actueel.

Stortplaats Wieringermeer onderzoekslocatie duurzaam stortbeheer

Regionieuws – De stortplaats Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon is gekozen als één van de pilotlocaties om op een innovatieve manier te onderzoeken of het afval veiliger opgeborgen kan worden, waardoor eeuwigdurende nazorg vermeden wordt.

Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten. Gedeputeerde Talsma: “We onderzoeken of we afval nog veiliger op kunnen bergen, zodat risico’s op vervuiling van grond- en drinkwater op de lange termijn worden verminderd en niet worden neergelegd bij toekomstige generaties.”

Eeuwig durende nazorg

Op dit moment wordt afval op stortplaatsen beheerd door het afval volledig ‘in te pakken’. Zo wordt voorkomen dat grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater wordt vervuild. Hierbij zijn voorzieningen nodig die de bodem moeten beschermen, zoals een hermetisch afdichtende bovenlaag. Deze moeten eeuwigdurend worden beheerd, gecontroleerd en vervangen, wat veel geld kost. Samen met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) wordt onderzocht of er een manier is om de verontreinigingen binnen de stortplaats onschadelijk te maken. Het resultaat is dat de bovenafdichting  van de stortplaats niet meer vervangen hoeft te worden en de stortplaats voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals bedrijventerreinen, recreatiegebieden en in de toekomst ook woonwijken. Bij de huidige methode moet de bovenafdichting op termijn volledig vervangen moet worden.

Kostenbesparing

Bij duurzaam stortbeheer worden water en/of lucht op een stortplaats toegevoegd, zodat de biologische afbraakprocessen in de stortplaats worden gestimuleerd. Het doel is de verontreiniging zodanig terug te brengen, dat eeuwigdurende nazorg niet meer nodig is. Wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen 20 jaar heeft bewezen dat dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de verontreinigingen in de stortplaats. Hiermee kan een  kostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s worden gerealiseerd.

Monitoring

Om het project introductie duurzaam stortbeheer veilig en verantwoord uit te voeren, vindt uitgebreide monitoring plaats door de stortplaatsexploitant en de provincie. Daarnaast doet de TU-Delft flankerend onderzoek gesubsidieerd door de Technologiestichting STW.

Andere pilotlocaties

Naast de stortplaats Wieringermeer is het voornemen dat de stortplaatsen Kragge II in Bergen op Zoom en Braambergen in Almere worden gekozen als pilotlocaties. Op deze stortplaatsen voeren de bedrijven, naar verwachting vanaf eind 2015, duurzaam stortbeheer uit.

Betrokken partijen

Het programma Introductie Duurzaam Stortbeheer is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interprovinciaal Overleg (IPO), Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Brabant, Stichting Duurzaam Storten, Vereniging Afvalbedrijven, Afvalzorg en Attero.

Meer informatie over het project is te vinden op www.duurzaamstortbeheer.nl

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?