Medemblik Actueel.

Algemeen

Hans Kröger: Mogelijk een tekort aan sociale huurwoningen West-Friesland

Regionieuws – Dagelijks leest of hoort u over de bootvluchtelingen uit Afrika. Op 27 mei kwam de EU met een plan om de vluchtelingen eerlijk te verdelen over de lidstaten. Het voorstel van de Europese commissie moet de druk verlagen op Griekenland en Italië, waar veel vluchtelingen binnenkomen. Een aantal van deze mensen komt naar Nederland. Wat gebeurt er daarna?

Iedere gemeente huisvest vluchtelingen met een verblijfsvergunning
Vluchtelingen vragen asiel aan en komen eerst in een opvangcentrum terecht. Niet iedereen mag in Nederland blijven, maar asielzoekers die gevaar lopen in eigen land krijgen vaak een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Vanaf dat moment zijn ze statushouders. Iedere Nederlandse gemeente krijgt een taakstelling van het Rijk om een aantal statushouders te huisvesten. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer vluchtelingen zij moet plaatsen. Woningbouwcorporaties hebben een afspraak met de gemeenten om een aantal woningen beschikbaar te stellen voor statushouders.

Mogelijk een tekort aan sociale huurwoningen
De regering wijst vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan als een groep met voorrang. Zij moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een woning. Statushouders moeten soms langer in asielzoekerscentra blijven, voordat zij met voorrang een huurwoning krijgen. Het betreft voornamelijk 1 en 2 persoonshuishoudens. Hier is binnen van de woonstichtingen in West-Friesland haar werkgebied niet al te veel woningen voor beschikbaar. Bij verhuizing verstrekt de gemeente de vluchtelingen vaak een lening voor de inboedel.

Extra woningen voorkomen langere wachttijden

Hans Kröger
Hans Kröger

Ook woningstichting Het Grootslag heeft van de gemeenten de verplichting gekregen om statushouders onderdak te bieden. Directeur-bestuurder Hans Kröger: “Ik ben ook van mening dat deze mensen een goed thuis verdienen in ons land. Natuurlijk houden we het spanningsveld nauwkeurig bij voor de woningzoekenden uit deze regio. Hun wachttijd mag niet te lang gaan oplopen. Hierover voeren we overleg met de gemeente om extra woningen te kunnen realiseren in Drechterland. Want daar ontstaat het grootste spanningsveld.”

Reageren via facebook