Nieuwe midgetgolfbaan en Jeu de boulesbaan impuls voor Koningin Emmapark Medemblik

Medemblik – Met het beschikbaarstellen van € 70.000,- voor het vernieuwen van de midgetgolfbaan en de jeu de boulesbaan in het Koningin Emmapark in Medemblik wil de gemeente Medemblik ziet het college van Medemblik als een impuls voor de recreatie en toerisme.

Er is offerte opgevraagd, waarbij de totale kosten (bouwrijpmaken ondergrond, aanbrengen 18- holes golfbaan en aanbrengen verlichting) op € 165.000,- uitkomen. De horeca-exploitant is bereid de kosten van de baan en de verlichting op zich te nemen. De kosten voor de gemeente blijven dan beperkt tot de grondkosten. Belangrijk voordeel daarbij is dat het eigendom in deze constructie bij de ondernemer blijft en daarbij ook het beheer en onderhoud en de afschrijving.

Voor het vastleggen van het zakelijk recht van opstal op het in eigendom hebben van de midgetgolfbaan dient met de ondernemer een recht van opstal te worden gevestigd. Gelet op de investering die de exploitant hierin doet en het algemeen belang dat is gediend bij het behoud van de recreatieve/toeristische functie van het park, wordt voorgesteld de retributie voor het opstalrecht op een symbolisch bedrag van € 1,- vast te stellen.