PvdA Medemblik bang voor intake-stop Zorginstellingen/zorgaanbieders West-Friesland

Medemblik – De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Medemblik heeft grote zorgen over het budget jeugdzorg van de gemeente Medemblik.

PvdA bang voor intake-stop zorginstellingen en zorgaanbieders

Het college laat namelijk in de Lentenota 2015 weten dat: Ook op de uitvoering van de nieuwe taken sociaal domein verwachten we een aanzienlijk tekort. In april hebben we nieuwe informatie gekregen over de zogenaamde budgetplafonds Jeugd van de zorginstellingen van de Jeugdhulp. Uit deze informatie blijkt dat de integratie-uitkering Jeugd niet voldoende lijkt te zijn om zowel de kosten van zorgcontinuïteit als de nieuwe instroom te dekken. Op dit moment ontbreken nog veel gegevens om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde budget sociaal domein. Voorlopige inzichten maken wel duidelijk dat we een nadeelgemeente zijn op met name de Jeugdzorg. We schatten nu in dat het tekort sociaal domein dit jaar oploopt tot € 1.000.000,- á € 2.000.000,-. We vragen de raad bij de Lentenota 2015 om € 1.000.000,-. extra beschikbaar te stellen. De reserve sociaal domein bedraagt € 562.000,-. We stellen voor om deze reserve in te zetten als dekking voor dit tekort.

De fractie van de PvdA heeft al meerdere keren een pleidooi gehouden om een aanmerkelijk groter bedrag voor het sociaal domein beschikbaar te stellen, dan dat er door het college van B&W werd voorgesteld. Zij vraagt zich dan nu ook ernstig af of er binnenkort net zoals in de plaats Almere een intake-stop komt bij de Jeugd GGZ in zorginstellingen.

De PvdA wil daarom ook van de verantwoordelijke wethouder weten hoe de huidige situatie is in de gemeente Medemblik, en of de grenzen van de financiële mogelijkheden al zijn bereikt in West-Friesland. Maar ook of er al voorbeelden zijn van zorginstellingen en zorgaanbieders in West-Friesland die een intake-stop overwegen. 

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.