Medemblik Actueel.

Windmolenplan Kromme Leek van de baan [Update]

Medemblik – Wij krijgen zojuist te horen dat het windmolenplan ‘Kromme Leek’ van de baan is.  Het windmolenplan van de provincie heeft zowel bij de gemeente Medemblik als bij de inwoners van de gemeente Medemblik zeer veel kwaad bloed gezet.

Siem Zeilemaker van Progressief Westfriesland reageerde zeer verheugd op dit bericht. ,, Het is geweldig nieuws dat de plaatsing van windmolens in het Kromme Leekgebied definitief is afgeblazen. De stuurgroep, omwonenden, historische vereniging en iedereen die zich hiervoor heeft ingezet mogen trots zijn dat ze dit voor elkaar gekregen hebben. Ik ben trots op al deze mensen, die opkomen voor hun leefomgeving. Zo zie je maar weer dat aktie voeren WEL zin heeft.”

Reactie Stuurgroep Tegenwind Turbines in de Linten: geen Molens in het Kromme Leek gebied.

Er gaan geruchten over wel of niet Turbines in het Kromme Leek gebied. Dit zorgt voor onrust onder de bewoners, die er omheen wonen. Dus heeft de Stuurgroep contact gezocht bij de provincie om duidelijkheid te verkrijgen. Jaap Bond (gedeputeerde) werd uit de persconferentie gehaald en hij reageerde zelf snel op de oproep van de Stuurgroep. Hij wist van niets, maar zou het bij zijn ambtenaren natrekken. Later in de middag belde hij terug dat het echt een gerucht is: Eneco heeft de stekker er niet uitgetrokken. (Reden voor de stuurgroep om nog even te vertellen dat er weer verdere acties ondernomen gaan worden)

De Stuurgroep heeft een structureel breed overleg met de ambtenaren van de gem. Medemblik en zij hebben aan de gemeente gevraagd om alle nieuwe Statenleden van de prov. NH uit te nodigen voor een busreis langs de dorpen, die worden bedreigd door plaatsing van turbines. Men kan dan goed bekijken dat het draagvlak nihil is, In veel huizen hangen pamfletten en er staan overal imponerende grote spandoeken. Inwoners: laat ze dus nog even hangen!

Reageren via facebook