15.6 C
Medemblik
6 juli 2020 14:32
Medemblik Actueel.

Meer kans op een baan voor mensen met een beperking

Regionieuws – Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten, kunnen zich rechtstreeks bij het UWVmelden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen.

Ook andere mensen met beperkingen kunnen vanaf nu hiervoor direct contact opnemen met het UWV. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang deze beoordelingen niet meer te betalen. De financiering hiervan wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.

Volgens Jetta Klijnsma zijn nu ‘stevige hobbels’ weggenomen, waardoor het doelgroepregister nu sneller kan worden aangevuld. “Want alle partijen zijn het er over eens dat het voor mensen met een beperking belangrijk is dat zij snel op de goede plek terecht komen, waardoor zij een veel betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Het is essentieel dat deze leerlingen en hun ouders weten waar ze zich kunnen melden. Eenduidigheid is van belang.”

Budget 
De belangrijkste verandering is dat het budget dat al aan gemeenten beschikbaar was gesteld voor de financiering van de beoordelingen weer vanuit het Gemeentefonds wordt ‘teruggeboekt’. Hiermee wordt het mogelijk om alle beoordelingen rechtstreeks via de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te financieren.

Reageren via facebook