Medemblik Actueel.

Gezondheid

Asbestvondst OBS- de Meridiaan Medemblik. Wat u doen moet.

Medemblik – Bij onderhoudswerkzaamheden bij de Meridiaan is asbest aangetroffen. Tijdens de voorbereidingen voor het schilderen zijn asbesthoudende delen ontdekt bij de boeidelen en het dak.

Asbest kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Om het risico zo klein mogelijk te maken is het terrein ook onmiddellijk afgesloten op het moment dat er een mogelijkheid bestond dat er asbest was vrij gekomen. We kunnen ons voorstellen dat u bang bent dat u asbestdeeltjes heeft ingeademd. Doordat u in de omgeving woont van de plek waar asbestdeeltjes zijn gevonden of misschien op de plek bent geweest, zou dat ook kunnen.

De ernst van het risico ligt even genuanceerder. Natuurlijk zou elke vermijdbare blootstelling aan asbestvezels moeten worden voorkomen. Maar in het dagelijks leven adem je altijd een paar asbestvezels in afkomstig van asbestbranden, remvoeringen van auto’s van vroeger, verwering van daken van asbest etc.:er is geen plek in Nederland waar geen asbestvezels in de lucht hangen. In principe kan elke asbestvezel tot schadelijke gevolgen leiden. Toch zien we in de statistieken dat de mensen die aantoonbaar kanker (mesothelioom) krijgen van de blootstelling aan asbestvezels in het verleden vaak mensen zijn die in dat verleden een langdurige blootstelling hebben gehad aan veel vezels. We moeten daarbij bijvoorbeeld denken aan mensen die in de Forbo fabriek hebben gewerkt bij de band waar het asbesthoudend zeil werd gemaakt, of installateurs van kachels die jarenlang uit veiligheidsoverwegingen daar een plaat asbest bij tegen de deur hebben gezaagd en gespijkerd.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik een asbestdeeltje in mijn tuin zie?

Het gebied is onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf en zij hebben vastgesteld welk gebied besmet is geraakt. U woont buiten het besmette gebied. Heeft u toch het idee dat er asbestdelen in uw tuin zijn beland die u niet zelf kunt opruimen? Neem dan contact op met de gemeente.
Op Hemelvaartsdag en vrijdag 15 mei is het gemeentehuis gesloten. U kunt daarom met uw vragen terecht bij Klaas Ootes via 0621 13 78 50 of via klaas.ootes@medemblik.nl. Vanaf maandag 18 mei kunt u via (0229) 85 60 00 contact opnemen.

Wat moet ik doen als mijn kind op het schoolplein heeft gespeeld, voor de schilderwerkzaamheden?

Voor de schuurwerkzaamheden kwamen er geen asbesthoudende deeltjes vrij. Er is dus voor de schilderwerkzaamheden plaatsvonden geen risico geweest.

Wat moet ik doen als mijn kind op het schoolplein heeft gespeeld tijdens de schilderwerkzaamheden?

Bij onderhoudswerkzaamheden bij de Meridiaan is asbest aangetroffen. Tijdens de voorbereidingen voor het schilderen zijn asbesthoudende delen ontdekt bij de boeidelen en het dak. Asbest kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Om het risico zo klein mogelijk te maken is het terrein ook onmiddellijk afgesloten op het moment dat er een mogelijkheid bestond dat er asbest was vrij gekomen. We kunnen ons voorstellen dat u bang bent dat uw kind risico heeft gelopen doordat hij of zij asbestdeeltjes heeft ingeademd.

De ernst van het risico ligt even genuanceerder. Natuurlijk zou elke vermijdbare blootstelling aan asbestvezels moeten worden voorkomen. Maar in het dagelijks leven adem je altijd een paar asbestvezels in afkomstig van asbestbranden, remvoeringen van auto’s van vroeger, verwering van daken van asbest etc. Er is geen plek in Nederland waar geen asbestvezels in de lucht hangen. In principe kan elke asbestvezel tot schadelijke gevolgen leiden. Toch zien we in de statistieken dat de mensen die aantoonbaar kanker (mesothelioom) krijgen van de blootstelling aan asbestvezels in het verleden vaak mensen zijn die in dat verleden een langdurige blootstelling hebben gehad aan veel vezels. We moeten daarbij bijvoorbeeld denken aan mensen die in de Forbo fabriek hebben gewerkt bij de band waar het asbesthoudend zeil werd gemaakt, of installateurs van kachels die jarenlang uit veiligheidsoverwegingen daar een plaat asbest bij tegen de deur hebben gezaagd en gespijkerd.

Is er binnen (in de school) asbest?

Binnen is geen asbest aangetroffen. Er zijn verschillende monsters binnen genomen en in geen enkele van die monsters is een besmetting gevonden.

Waarom wordt er 200 m2 schoongemaakt?

Een gespecialiseerd bedrijf inventariseert wat er precies aan de hand is en bepaalt wat het besmette gebied is. Zij zijn de enige partij die dit wettelijk gezien mag doen.

Kunnen de kinderen volgende week maandag veilig naar school?

Zodra het gebied van 200m2 is schoon gemaakt, wordt het gebied ‘schoon verklaard’ en kunnen de kinderen weer naar school. Vandaag (=woensdag) wordt duidelijk of dit voor maandag klaar is.

Welke instanties zijn er betrokken en waarvoor?

De school zelf en de overkoepelende organisatie waar de school onder valt hebben uiteraard contact met de ouders en met de gemeente.

De gemeente Medemblik is eigenaar van het gebouw en bevoegd gezag voor het opruimen van asbest.

De RUD (Regionale UitvoeringsDienst) controleert of de inventariseerder en saneerder hun werk goed doen.

Het inventariserend bedrijf bepaalt wat er aan de hand is en wat het besmette gebied is en adviseert over hoe het schoongemaakt zou moeten worden.

Een sanerend bedrijf maakt het gebied schoon.

Reageren via facebook