Medemblik Actueel.

Politiek

PvdA Medemblik wil nu antwoorden over afwikkeling verkoop gemeentehuis Andijk

Medemblik – het is bijna 3 maand geleden, dat de PvdA-Medemblik in een interpellatiedebat wethouder Hans Tigges heeft bevraagd over de gang van zaken rondom de verkoop van het voormalige gemeentehuis in Andijk. 

In dat debat gaf wethouder Tigges aan , dat:

 1. de onterechte korting van 80.000 euro weer ingetrokken zou worden en
 2. de wethouder niet van plan was de extra gemaakte kosten door projectontwikkelaar voor zijn rekening te nemen.

Sindsdien is het, behoudens een korte opmerking in een commissievergadering, angstvallig stil gebleven. De factie van de PvdA wil nu eindelijk duidelijkheid van het collega van BenW en inzage in het mogelijke nieuwe contract. De PvdA stelde gisteren opnieuw schriftelijke vragen.

De gestelde vragen:

 1. De wethouder heeft in de commissie ruimte verklaard dat ‘ de BTW- restitutie
  door de Belastingdienst moeizaam verloopt’. Waarom heeft dat een vertragende
  werking op de afwikkeling van de kwestie? De gemeente is toch geen partij in
  deze?
 2. Wat wordt er bedoeld met ‘ BTW- restitutie’ ? Er heeft toch geen betaling
  plaatsgevonden?
 3. De wethouder heeft in januari gezegd dat de proceskosten voor de ontwikkelaar
  zijn (‘Dat doen we dus niet’). Toch zegt de wethouder nu dat er nog
  onderhandeld wordt over een ‘tegemoetkoming in de proceskosten’.
  Betekent dit dat de € 80.000,- niet volledig in de gemeentekas terugvloeit en
  dat de gemeente toch meebetaalt aan de juridische kosten? Afgesproken was
  toch dat deze kosten voor de ontwikkelaar zijn?
 4. Op welke onderdelen wordt het tweede contract nu aangepast? (Zie uitlatingen
  wethouder in het interpellatiedebat.)
 5. Wordt de raad over de inhoud van de aanpassing nog vòòr ondertekening
  geïnformeerd? Wanneer verwacht u dit te doen?

 

Reageren via facebook