PvdA komt met voorstel huisvesting arbeidsimigranten

Medemblik – Op initiatief van de PvdA wordt het volgende voorstel met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten voorgelegd aan de gemeenteraad. De wijzigingen zijn:

1. De beleidsregels „Nadere regels voor de middenschaal-huisvesting in leegstaande gebouwen en nieuwbouw bij de kernen voor maximaal 50 arbeidsmigranten‟ (IO-13-13559), zodanig aan te passen dat deze ook op een hoger aantal betrekking kunnen hebben. Daarmee worden de woorden „middenschaal-„ en „voor maximaal 50 arbeidsmigranten‟ in de titel en onder 1.1. Algemene uitgangspunten geschrapt.

2. Onder 2.3 te schrappen: “waarbij het volgende in ieder geval geldt: in of aan de kern: maximaal 5% van de kerngrootte (aantal inwoners) voor de „middenschaal-mogelijkheid‟ 5 t/m 50 personen (niet meegeteld etc.).

3. Onder 3. Situering 3.1. te schrappen (Bij een keuzemogelijkheid de voorkeur geven aan huisvesting in leegstaande/ bestaande complexen etc.)

4. Onder 3.2 de tekst te wijzigen in: 3.2 Situering op bedrijventerreinen is in principe toegestaan, mits aangetoond wordt dat de huisvesting van arbeidsmigranten op het bedrijventerrein geen belemmering oplevert voor de omliggende bedrijven. Bij de huisvesting in nieuwe of in gebruik zijnde panden moeten de eisen voortkomende uit de planologische en milieuwetgeving goed in acht worden genomen (milieucirkels, geur, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit). waarbij aan een pension voor arbeidsmigranten gelijke eisen worden gesteld als aan een reguliere woonfunctie.

4. De principeverzoeken, voorzien van een Quick Scan, worden door het college met een advies aan de Raad voorgelegd

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 30 april 2015

Lees meer in over dit onderwerp in ons dossier ‘arbeidsimigranten’

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.