19.4 C
Medemblik
14 augustus 2020 10:54
Medemblik Actueel.

Gemeenteraad Medemblik wil alternatief plan scheiden huisvuil

Medemblik – De HVC heeft recent plannen gepresenteerd voor het anders ophalen van huisvuil. Er zijn onder inwoners vragen gerezen over het niet meer door verenigingen laten ophalen van oud papier en de invoering van een derde container voor kunststof en drinkpakken. Daarnaast wil de HVC alle containers voorzien van een label die de vuilnisauto kan lezen om illegaal afval tegen te gaan. VVD, D66, GroenLinks, Christenunie en PW2010 vinden dat de plannen over het ophalen van huisvuil onvoldoende. De partijen hebben een alternatief plan bedacht dat door een meerderheid van de gemeenteraad werd gesteund in de vergadering van 2 april j.l.

Het plan is simpel en bestaat uit 5 stappen:

  1. Zorg dat bij alle huishoudens afval gescheiden wordt opgehaald (niet alleen de laagbouw);
  2. Blijf voorlopig het plastic ophalen zoals nu gebruikelijk;
  3. Zorg dat in de woonwijken, op loopafstand, (ondergrondse) containers komen voor het restafval;
  4. Hergebruik de grijze containers voor plastic en drinkverpakkingen;
  5. Restafval (wat nu in de grijze kliko gaat) wordt niet meer opgehaald, dat brengt men straks naar de containers (3)

De plannen van deze partijen sluiten beter aan op de landelijke afspraken om in 2020 te zorgen dat 75% van het afval kan worden hergebruikt waardoor het niet bruikbare “grijze” afval afneemt en per saldo de kosten lager kunnen worden. Dat voordeel moet bij de burger terugkomen via een lagere afvalstoffenheffing van de gemeente.

Daarnaast is communicatie belangrijk: leg inwoners de stappen duidelijk uit en geef inzicht in de kosten. Leg uit waarom en hoe je afval kan scheiden.

Tenslotte blijft oud papier voor de verenigingen, die halen het nu ook op voor de eigen kas.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?