Medemblik Actueel.

Medemblik

College voor uitbreidingsplannen recreatiepark Klein Giethoorn Opperdoes

Medemblik – Het college van Medemblik staat positief achter de plannen om het recreatiepark Klein Giethoorn in Opperdoes uit te breiden. Zij leggen de plannen van de eigenaren van het park dan ook met een positieve aanbeveling voor aan de gemeenteraad van Medemblik.

14 protesten tegen uitbreidingsplannen

In totaal zijn er 14 protesten tegen deze plannen binnengekomen bij de gemeente Medemblik, van deze 14 waren er 2 buiten de wettelijke zes weken binnengekomen en worden dus ook niet behandeld.  De overige 12 hebben van het college een antwoord gekregen op hun protest.  Zo waren er mensen die bang zijn voor onaanvaadbare milieuhinder waarbij zij wezen op de verplaatste horecavoorziening en groepsaccommodaties.  Het college wees erop dat het recreatiepark een eigen ontsluitingsweg gaat krijgen richting de Almereweg waardoor juist het overlast zal gaan afnemen.

Maar ook veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast van personen die in de groepsaccommodaties verblijven ( max 25 personen ) maar het college heeft aanvullend geluidsonderzoek laten doen en deze wees uit dat er wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen.

Ook kwamen er vragen van indieners binnen waarin zij zich afvroegen of er uberhaupt wel een noodzaak is om het recreatiepark uit te breiden. De klagers vinden dit onvoldoende aangetoond. Hierop reageerde het college met, dat het het vertrekpunt van de gemeente altijd is geweest een kwaliteitsverbetering van het park en de veranderende marktomstandigheden van camping naar recreatiewoningen.

Tijdens de commissie ruimte van 9 april aanstaande zal er over het voorstel van het college worden gepraat. Deze is live te volgen op het kanaal van MIX724 op uw TV

Reageren via facebook