Meervallen veroveren het IJsselmeer

Medemblik – De nu nog in de flora- en faunawet opgenomen Europese Meerval is echt geen zeldzame verschijning meer.  Vooral op het Marker en IJsselmeer is de populatie Meervallen spectaculair gegroeid.

Door de “Vereniging Tot Behoud Inheemse Vissoorten” (VTBIV) is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van meervalpopulaties in beide meren. Exemplaren van 2 meter zijn echt geen uitzondering meer.

De VTBIV maakt zich grote zorgen over de inheemse vissoorten  want de impact van de als veelvraat bekend staande Meerval op die visstand in beide meren zal ongetwijfeld groot zijn.

Maatregelen Meerval

Daarnaast  constateert “ VogelVriendenNederland” (VVN).  een aanzienlijke teruggang van het aalscholvers bestand op het Marker en IJsselmeer.  Beide instanties menen dat er maatregelen tegen de sterke groei van de Meerval moet worden genomen. Zij  zijn echter niet genegen de handen ineen te slaan aangezien de belangen verschillen.

Enkhuizer leden van de Bond van Beroeps Vissers zijn verdeeld in hun mening . Zij zijn er niet op tegen dat bij de Meerval  de aalscholvers zo de bek in zwemmen en zijn verheugd over de duidelijk zichtbare teruggang van de gehate vogels.
Zij zien echter op langere termijn de Meerval  als nog schadelijker voor de visstand dan de aalscholver en hebben het Ministerie voor Visserij gevraagd het vangverbod op Meerval  direct op te heffen zodat zij het bestand  kunnen decimeren hetgeen weer kwaad bloed zet bij de sportvissers die er maar al te graag op vissen.