UWV gaat wajongers gemeente Medemblik herkeuren

Medemblik – Ongeveer 240.000 mensen hebben op dit moment een Wajong-uitkering. Het UWV gaat al deze mensen herbeoordelen of ze wel of niet beschikken over arbeidsvermogen. Het is een grote operatie die voor 2018 moet zijn afgerond. Dit is een gevolg van de Participatiewet waarin is afgesproken dat het UWV extra geld ontvangt om de Wajongers die kunnen werken, te ondersteunen bij het vinden van een baan. Hoe gaat het UWV de herbeoordelingsprocedure uitvoeren?

Iedereen die vanaf 2010 een Wajong uitkering heeft aangevraagd (n-Wajong) krijgt geen nieuwe beoordeling. Sinds die tijd heeft het UWV bij de uitkeringsaanvraag al vastgesteld of er wel of niet sprake is van werkvermogen. Dit betekent dat Wajongers in de ‘werkregeling’ zitten en een brief krijgen met de vermelding dat zij over werkvermogen beschikken. Wajongers die in de ‘uitkeringsregeling’ zitten, krijgen een brief met de vermelding dat zij niet over werkvermogen beschikken.

Alle Wajongers ontvingen in december 2014  een brief met algemene informatie over de herbeoordeling. In de eerste helft van 2015 krijgen de Wajongers, van wie al duidelijk is dat zij niet beschikken over werkvermogen nog een brief. Het gaat hierbij om mensen met uitkering op basis van de

  • o-Wajong en  niet kunnen werken.
  • o- Wajong en minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn.  
  • een uitkeringsregeling n-Wajong heeft en niet kunnen werken.
  • een studieregeling n-Wajong heeft. De beoordeling wordt uitgesteld, zolang de studieregeling geldt.
  • oude of nieuwe Wajong heeft en voor 1 januari 2018 de AOW-leeftijd bereikt.

In de periode tussen juli 2015 tot juli 2017 krijgt de Wajongers een brief, als hij/zij een:

  • o-Wajong heeft en volgens UWV kan werken.
  • n-Wajong heeft en volgens UWV kan werken.
  • oude of nieuwe Wajong heeft en het UWV meer informatie nodig heeft om de herbeoordeling uit te voeren.

Als eerste worden de jongere leeftijdsgroepen door het UWV benaderd. Zo kunnen Wajongers tussen de 18 en 25 jaar als eerste in het derde kwartaal van 2015 een brief verwachten.

Wajongers Medemblik

In 2013 waren er in de gemeente Medemblik op 27.825 inwoners 748 met een wajong uitkering (2.7%). In heel West-Friesland waren er op 134.862 inwoners 3.604 met een wajong uitkering (cijfers UWV 2013) . 

wajong