25.2 C
Medemblik
21 mei 2020 20:38
Medemblik Actueel.

HVC 10KG per inwoner minder restafval door meer te scheiden.

Medemblik – Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze met afval om te gaan. Afval zien we niet langer als restproduct, maar als een verzameling van waardevolle grondstoffen. Landelijk is tot doel gesteld dat 65% van de materialen uit het afval moeten worden hergebruikt in 2015 en het doel voor 2020 is zelfs gesteld op 75% materiaalhergebruik.

Meer scheiden

Op 30 juni 2014 heeft het bestuur van het CAW aan het HVC opdracht gegeven om met een plan te komen om het percentage materiaalhergebruik te verbeteren. Hierbij heeft het CAW een 3-tal punten meegegeven aan het HVC die zij als richtlijn moesten gebruiken. 

Zo wil het CAW oa: 

  1. Afvalbeleidsplan CAW gemeenten 2012-2016: dit gezamenlijke plan van de CAW gemeenten bevat maatregelen om het restafval met 10 kilogram per inwoner terug te dringen ten gunste van de gescheiden ingezamelde grondstoffen;
  2. Landelijk Afvalbeheerplan: hierin is de landelijke doelstelling opgenomen van 65% materiaalhergebruik in 2015. Deze landelijke doelstelling is nog eens verhoogd naar 75% materiaalhergebruik in 2020;
  3. Afvalstoffenbelasting: met ingang van 1 januari 2015 wordt er een afvalstoffenbelasting geheven op huishoudelijk restafval dat niet kan worden hergebruikt. Dit betreft een maatregel van de rijksoverheid die het hergebruik van materialen dient te stimuleren. Door het terugdringen van de hoeveelheid restafval door het verbeteren van de gescheiden inzameling van de grondstoffen kan de financiële impact van de afvalstoffenbelasting voor gemeenten worden verminderd;

Afgelopen februari brachten al het bericht naar buiten dat de gemeente Medemblik ook graag een rolcontainer ziet komen voor het kunststofafval.  De plannen gaan nu nog verder, zo moet het in de toekomst mogelijk zijn om GFT, oud papier en karton, kunststof verpakkingen, glas en textiel te kunnen scheiden en aan te bieden. Voordeel hiervan is dat er veel minder restafval overblijft. 

Besparing

Het nog meer gaan scheiden van afval kost niets extra maar levert zelfs een aanzienlijke gezamelijke besparing op voor de CAW-gemeenten van € 142.155,-. Ook de papier inzamelende verenigingen zullen merkbaar hogere inkomsten genereren door deze plannen. Deze extra inkomsten kunnen oplopen tot € 57.420,- voor de gezamelijke CAW-gemeenten. 

Tijdens de raadsbrede commissie vergadering van 19 maart aanstaande zal het HVC met een presentatie komen. Deze is live te volgen op tv en internet. 

Reageren via facebook