8.8 C
Medemblik
27 oktober 2020 07:01
Medemblik Actueel.

Hart voor Holland – De stille revolutie

Léonie Sazias lijststrekker voor
Léonie Sazias lijststrekker voor Hart voor Holland 

Regionieuws – Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar heeft 33% van de kiezers gestemd op een lokale partij. Daarmee zijn de lokale partijen het grootste politieke blok in Nederland. Politicoloog André Krouwel verbaast zich over het feit dat nog niemand weet waarom mensen eigenlijk op een lokale partij stemmen. “Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de achtergronden van een zo groot deel van het electoraat.”

Teleurstelling en machteloosheid

Als je het mij vraagt heeft het te maken met de enorme teleurstelling in de landelijke politiek en het machteloze gevoel er niets aan te kunnen veranderen. De lokale politiek werkt heel anders en is dichtbij. Ze stelt zich gewoon pragmatisch op: in dienst van de inwoners! In de meeste lokale politieke partijen zijn veel verschillende stromingen vertegenwoordigd. Maar de achterliggende stromingen doen er niet toe als we moeten beslissen over een geliefd natuurgebied binnen onze gemeentegrenzen of een gevaarlijk kruispunt dat verbeterd moet worden. Dan is er behoefte aan een doortastende aanpak, waarbij de meest gunstige oplossing voor de mensen het uitgangspunt is. Zonder ideologie. Bestuurders van lokale politieke partijen staan dicht bij de inwoners en verstaan de kunst om de noden en wensen uit de buurt politiek te vertalen in de gemeenteraad. Het zijn prettige verhoudingen.

Macht

Zo werkt het niet in de hogere (landelijke en provinciale) politiek, daar gaat het niet om praktische probleemoplossing maar om het behoud van de macht. De beloftes die de gevestigde partijen vlak voor de verkiezingen aan de kiezers doen kunnen in een coalitieafspraak zonder blikken of blozen overboord worden gegooid. Zo voel je je als kiezer in de steek gelaten. ‘Of je door de hond of de kat gebeten wordt, het is allebei even erg.’ Een veel gehoorde uitspraak.

Eenrichtingsverkeer de verkeerde kant op

De focus op de markteconomie in plaats van op de menselijke samenleving en de verschraling van de verzorgingsstaat is een belangrijke ondergrond voor de teleurstelling in de landelijke politiek. Vanuit de overheid wordt ons nu een ‘zelfredzame samenleving’ aangereikt. We willen best wel meedoen in de participatiemaatschappij’, maar participatie werkt twee kanten op. Van ons bestuur verwachten we dat het met haar inwoners meedenkt, met hart voor de mensen. Meedenken met ons richting de toekomst en het welzijn van ons allen. Dat meedenken met ons, dat wordt niet gevoeld. Het provinciale bestuur kijkt naar Den Haag en Den Haag kijkt naar Brussel. En dat is de verkeerde kant op!

Beweging van onderop

Het is tijd dat die praktische, probleemoplossende houding van onderop verder naar boven trekt. Voor de meeste mensen is de provincie te ver van hun bed. Terwijl de macht van de provincie groot is en verstrekkend in het gemeentebeleid. Onlangs stelde de Noord-Hollandse gedeputeerde Post van de VVD: “De gemeente moet haar beleid aanpassen aan de kaders die de provincie stelt”. Dat is ook de verkeerde kant op! De provincie bepaalt van bovenaf dat gemeentes moeten fuseren. Dat moet juist van onderop komen. Gemeenten moeten dat zelf willen en aangeven.

Subsidie politieke partijen

De leemte tussen lokaal en provinciaal is immens. De kiezer voelt zich lokaal vertegenwoordigd maar provinciaal in het geheel niet. De provinciale verkiezingen worden landelijk gemaakt. Daar zorgen de media wel voor met een nationaal debat, met fractievoorzitters uit de Eerste Kamer. Nieuwe partijen komen nauwelijks aan bod, hebben geen subsidie zoals de grote gevestigde jongens en nauwelijks zendtijd.

Er is iets aan de hand in Nederland

Toch is er iets aan de hand in Nederland. In bijna elke provincie hebben lokale partijen zich gebundeld in nieuwe initiatieven om mee te doen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hun programma’s hebben grote overeenkomsten: het belang van de lokale gemeenschap van onderaf naar het provinciale bestuur brengen. Ook de opbouw van de nieuwe initiatieven is opvallend identiek. De kandidaten zijn veelal ervaren in het lokale bestuur en staan dus dicht bij de mensen. Het is een stille revolutie van betrokken burgers.
Rutte en Pechtold kunnen nog zo mooi praten in hun tv-optredens, maar weten zij om welke natuur het gaat in Noord-Holland? En hoe belangrijk schone lucht is in de grote steden en rond IJmuiden en Schiphol? En wat gaan ze doen aan de werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland? En denkt u dat het ze wat interesseert waar wel of niet windmolens komen?

Hart voor Holland heeft kandidaten uit heel Noord-Holland verzameld. Van Den Helder, Castricum, Hollandse Kroon en Medemblik tot aan Bloemendaal en Hilversum en velen daartussen die er allemaal in geloven dat het echt anders kan.
Zo rukt de beweging vanuit het hart langzaam maar zeker op, van dorp en stad naar provincie naar verder. Stapje voor stapje vooruit!

Léonie Sazias, Lijsttrekker Hart voor Holland, www.hartvoorholland.nl

Siem Zeilemaker, Kandidaat Hart voor Holland

Reageren via facebook