Oud-burgemeester Medemblik kandidaat voor zetel in Provinciale Staten

Theo van Eijk: ‘Met uw stem maak ik in Haarlem het verschil voor Medemblik’

Medemblik – ‘Begrijpt u me goed: ik heb het geweldig naar mijn zin gehad als burgemeester van Medemblik. Het was fantastisch om tussen de mensen te staan in zo’n warme samenleving en velen van u persoonlijk te ontmoeten. Maar aan alles komt een eind. Wat voor mij wel de weg opende naar nieuwe uitdagingen: waarnemen als burgemeester in verschillende gemeenten en dan nu de Provinciale Staten in Haarlem. Over ruim twee weken, woensdag 18 maart, zijn er verkiezingen. Als nummer vier op de lijst van het CDA maak ik met uw stem een kans om mijn missie waar te maken: de provincie beter de plaatselijke belangen laten dienen. Mijn stelregel: wat lokaal wenselijk is, dat moet de provincie mogelijk maken. Daarom durf ik te zeggen: uw stem op mij volgende week is eigenlijk een stem voor Medemblik!’

‘Wat kun je dan vanuit Haarlem allemaal doen voor Medemblik? Meer dan u misschien denkt. Veel

beleidsterreinen die de grenzen van één gemeente overstijgen zijn het terrein van de 55 leden van Provinciale Staten, de zes gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Neem bijvoorbeeld Ruimtelijk Ordening en Milieu, Infrastructuur, Landbouw, Natuur en landschap, Toerisme. Dat is nogal wat. Zo bepaalt de provincie in feite voor veel gemeentelijke vraagstukken het speelveld.’

‘Voor de infrastructuur rond de stad Medemblik zijn natuurlijk vooral de ontwikkelingen rond de Markerwaardweg van belang. Wordt de Parallelweg doorgetrokken en komt het fietstunneltje bij het Opperdoezerpad er? Daarnaast zijn natuurlijk ook de ontwikkelingen rond de Land en Tuinbouw van belang. Maar ook open landschap, economische ontwikkeling, toerisme en recreatie, natuur en landschap, voldoende infrastructuur, duurzame energie en aandacht voor midden- en kleinbedrijf. Zaken die van belang zijn voor Medemblik. Dan zeg ik: de provincie moet beter gaan luisteren naar de plaatselijke politiek. Niet langer denken in onmogelijkheden of  barrières, maar in oplossingen. Haarlem moet veel dichterbij de gemeenten en regio’s van Noord-Holland komen!’

‘Rol die me heel goed ligt’

‘Vergeet niet: de provincie heeft bevoegdheden, geld is er ook. Nu moet je het nog goed organiseren. Dat is een rol die me prima ligt. Niet dat het louter een kwestie is van ‘U vraagt en wij draaien’. Een provinciaal bestuur moet op zijn tijd ook voorop lopen. Bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid, infrastructuur, milieu. Dan komt het ook aan op het creatief combineren van verschillende zaken, zodat je bijvoorbeeld natuurbehoud èn toerisme tegelijk een dienst bewijst.’

‘Als waarnemend burgemeester van verschillende gemeenten heb ik veel geleerd. Ik kwam bij mensen thuis op hun huwelijksfeest, langs de lijn bij de voetbalvereniging, in Sint Pieter bij de toneelvereniging of in het dorpshuis bij een muziekuitvoering. Overal hoorde ik wat inwoners en ondernemers verwachten van hun overheid. Ook in mijn intensieve relatie met gemeenteraad en college kwam dat vanzelfsprekend aan bod. Van die kennis kan ik profiteren als ik samen met mijn fractie de belangen van de stad Medemblik en de andere kernen in de gemeente Medemblik duidelijker dan voorheen op de Haarlemse kaart ga zetten. Door een verbinder te zijn tussen de belangen van de provincie Noord-Holland en haar gemeenten en tussen gemeenten onderling.’ 

‘Als u volgende week stemt op Theo van Eijk, plaats vier van de CDA-lijst, dan vieren we de komende vier jaar een nieuwe relatie tussen gemeente en provincie. U rekent op mij? Ik reken op u!’

Theo van Eijk