Verdere daling schooluitval Westfriesland

Verdere daling schooluitval Westfriesland

Regionieuws – Het aantal voortijdige schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Westfriesland is in 2013-2014 met 8,7 procent gedaald. Van de bijna 18.000 leerlingen tussen de 12 en 23 jaar in Westfriesland ging 1,7 procent (304 leerlingen) zonder diploma van school. In het schooljaar 2012-2013 was dat 1,9 procent van alle Westfriese leerlingen.

Westfriesland scoort beter dan het landelijk gemiddelde: in heel Nederland ging 1,9 procent van alle leerlingen zonder diploma van school, in Westfriesland is dat 1,7 procent van alle leerlingen. Wethouder onderwijs van de gemeente Hoorn Samir Bashara: ‘We doen er alles aan om leerlingen hun school af te laten maken.

Een voorbeeld is het preventieve spreekuur. Bij beginnend verzuim gaan we in gesprek met de leerling om de reden van verzuim te achterhalen en om afspraken te maken om verder verzuim te voorkomen. Door snel te signaleren en in te grijpen, verklein je het risico van schooluitval. In navolging van de succesvolle preventieve spreekuren in het mbo, is dit nu ook op alle scholen voor het voortgezet onderwijs ingevoerd.

Een verdere daling van de schooluitval is een mooi resultaat waarvoor de scholen, RMC West-Friesland en de leerplichtambtenaren zich blijven inspannen’.

Deze schooluitvalcijfers zijn bekend gemaakt door het ministerie van Onderwijs. Meer informatie over landelijke schooluitval: www.aanvalopschooluitval.nl