Medemblik Actueel.

Politiek

PvdA Medemblik ongerust over bestemmingsreserve en onduidelijkheid jeugdzorg en WMO

Pleidooi tegen dovenmansoren gericht
Fractievoorzitter Bert de Jong (pvda) Pleidooi tegen dovenmansoren gericht

Medemblik – De fractie van de PvdA  maakt zich ernstig zorgen over de bestemmingsreserve van het college van B&W van de gemeente Medemblik ten aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein (jeugdzorg en de WMO). Terwijl de PvdA bij de behandeling van de Herfstnota de raad en het college hiervoor al nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd!

Voor de PvdA geldt, dat niet het budget leidend is voor te bieden zorg, maar dat de noodzakelijke zorg leidend moet zijn voor het budget. Dát is de zorgplicht van onze gemeente.

Het baart de sociaal-democraten grote zorgen, dat het college nu al, 1 maand na de start van de decentralisaties, € 200.000,- uit de bestemmingsreserve voor het sociaal domein wil halen. Buurgemeente Hoorn heeft 6 miljoen euro gereserveerd om de tegenvallers binnen de decentralisaties op te kunnen vangen. Gemeente Medemblik meende dit tijdens de bespreking van de Herfstnota, afgelopen december, met slechts € 750.000,- te kunnen doen.

Het college stelt nu namelijk : “De  vraag  is  of  de  gemeente  dit  uitgangspunt  volledig  kan  waarmaken.  Nu  blijkt  namelijk  dat  het budget onder druk staat, omdat Medemblik een nadeelgemeente is wat betreft de Jeugdhulp“. Voor de PvdA een verontrustend signaal!

Vanuit de PvdA is tijdens de behandeling van de Herfstnota een dringend pleidooi gehouden om minimaal 1 1/2 tot 2 miljoen te reserveren, maar dit was helaas aan dovemansoren gericht.

In de commissie Samenleving van donderdag 5 februari wist wethouder Harry Nederpelt de zorg niet weg te nemen. Inhoudelijk vragen werden niet adequaat beantwoord en het ontbreekt blijkbaar nog aan veel informatie, duidelijkheid en gegevens ten aanzien van de jeugdzorg en WMO. Dit doet zeker bij de PvdA de wenkbrauwen fronsen.

De fractie werkt nu aan een motie om de bestemmingsreserve voor het sociaal domein te verhogen. Zeker nu al na 1 maand 25% van het budget wordt opgenomen en helderheid over de totale noodzakelijke zorg nog ontbreekt. Verder wil de fractie op korte termijn meer duidelijkheid van het college over de transities in het sociaal domein.

De fractie van de PvdA zal het gehele proces nadrukkelijk blijven volgen en het college kritisch bevragen, zodat onze burgers die zorgen krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben.

Reageren via facebook