2 C
Medemblik
18 januari 2021 04:43
Medemblik Actueel.

Project JeugdWerkt! creëert banen voor jongeren

Gemeentebestuurders, onderwijsdeskundigen en beleidsmedewerkers stemden voor, dat het project Jeugd Werkt! blijft bestaan.
Gemeentebestuurders, onderwijsdeskundigen en beleidsmedewerkers stemden voor, dat het project Jeugd Werkt! blijft bestaan.

Regionieuws – Het project Jeugd Werkt! heeft de afgelopen jaren veel kansen gecreëerd voor jongeren die een baan, een (leer)werkbaan of werkervaringsplek zochten. Het project Jeugd Werkt! is in 2013 opgezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Meer dan achthonderd jongeren hebben in vijftien maanden tijd werk gevonden via dit project. Met name kwetsbare jongeren die zonder een diploma aan het werk willen of jongeren die alleen met begeleiding aan het werk kunnen, zij hebben extra aandacht nodig. Vanaf begin dit jaar is het ook, door de komst van de Participatiewet, een wettelijke verplichting voor gemeenten om deze kwetsbare jongeren aan werk te helpen.

Tijdens de goed bezochte Jeugd Werkt! conferentie eind vorige maand in het gemeentehuis van Medemblik, maakten gemeentebestuurders, onderwijsdeskundigen en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten, onderwijs en UWV afspraken om het succes van Jeugd Werkt! vast te houden. Gemeenten moeten, in samenwerking met het UWV en overige partners, ervoor zorgen dat iedereen kans heeft op werk. De aanwezige werkgevers hielden een pleidooi voor een traject dat voor hen gemakkelijk is te bewandelen. Voor goede en begrijpelijke informatie over het in dienst nemen van een jongere die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, extra begeleiding indien nodig én voor één aanspreekpunt of accountmanager per werkgever. Belangrijk voor de werkgever is dat het werk winstgevend is en daardoor goed en binnen een bepaalde tijd wordt gedaan.

Samenwerking

De rol van alle partijen in de regio; gemeenten, UWV, onderwijs, jeugdzorg en bedrijfsleven werd benadrukt door dagvoorzitter Gerdi Meyknecht en de zeven uitgenodigde experts die hun visie gaven op het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Samenwerking in de regio is daarbij essentieel. “Maak gebruik van het netwerk”, werd door de aanwezigen gezegd.

Doorgaan

De belangrijkste conclusie van de conferentie is dat het RPA-NHN (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) de coördinatie rondom het thema ‘aanpak jeugdwerkloosheid’ oppakt. De aansprekende projectnaam Jeugd Werkt! blijft daardoor bestaan. Preventie van schooluitval, maatwerk op de werkvloer en één aanspreekpunt per werkgever zijn hierbij de belangrijkste succesfactoren. Elly Konijn, voorzitter van het RPA-NHN: “Vanuit het RPA-NHN wordt hard gewerkt aan één aanspreekpunt voor werkgevers. De ambitie is om dat in 2015 te realiseren”.

Reageren via facebook