VVD Medemblik wil discussie over voorzieningen riviercruises Medemblik

aanlegplaats Cruiseschepen.
aanlegplaats Cruiseschepen.

Medemblik – Tijdens de aankomende commissievergadering Bestuur en Middelen wil de VVD met de overige partijen van gedachte gaan wisselen over de voorzienigen voor riviercruises in Medemblik. 

De VVD kiest voor een beleid waarin er zoveel mogelijk schepen naar Medemblik komen, maar waarbij de riviercruises achter het stadhuis aanmeren zodat de Oosterhaven beschikbaar én aantrekkelijk blijft voor andere schepen. Dat is op hoofdlijnen ook de denkrichting van het college, echter leven er bij de VVD nog een aantal vragen.

De gemeenteraad van Medemblik heeft eerder al besloten dat de aanleg van walvoorzieningen in de Oosterhaven moet worden heroverwogen en droeg tevens het college op om te gaan zoeken naar alternatieven.  Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de combinatie van Oosterhaven en de steiger achter het stadhuis kwam als meest gunstige naar voren. Dit houdt in dat er een electra-aansluiting op de Oosterhaven en een drinkwater- en vuilwatervoorziening bij de IJselmeersteiger zou moeten worden aangelegd.

Hierover is ook gesproken met vertegenwoordigers van de Oosterhavenbewoners die fel tegen de komst van de riviercruiseschepen zijn. Om er nu voor te zorgen dat hun grootste zorg, de komst van deze riviercruiseschepen naar de Oosterhaven komen stelt de VVD voor om een ‘toetsingcriteria’ toe te voegen aan de havenverordening. 

Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat de meeste rederijen het liefst een drinkwaterpunt zien verschijnen maar dat zij het liefst zelf de stroom opwekken. Het college wil juist een electra-aansluiting aanleggen op de Oosterhaven omdat dan daarmee de geluidsoverlast tot een minimum wordt beperk én omdat het een vraag is van de Bruine Vloot.  De VVD vind het daarom vreemd dat er wel een drinkwater- en vuilwatervoorziening bij de IJsselmeersteiger moet komen en niet een afvalvoorziening waar juist veel vraag naar is. 

Ook wil de VVD een discussie over de IJsselmeersteiger zelf, zij zien het liefst dat er een andere richting komt van deze steiger, door de richting van deze steiger aan te passen is het probleem van de wind- en golfstromen op te lossen en zullen er dus minder ‘noodsituaties‘ zijn waardoor de riviercruiseschepen in de Oosterhaven moeten aanmeren. Een alternatief wijst de VVD ook op de steiger bij het Stoommuseum, daar kunnen ook prima riviercruiseschepen aanmeren.