PWF roept college op om geen medewerking te verlenen aan de zgn. "gebiedsateliers"

Windmolenbesluit

Medemblik – Afgelopen 19 januari brachten wij het bericht naar buiten dat de gemeente Medemblik bijna verplicht wordt om mee te werken aan de zgn. “gebiedsateliers”. In gebiedsateliers komen afgevaardigden van dorpsraden, voor of tegenstanders die zich voor een gebiedsatelier opgeven en een afvaardiging van omwonenden.

De provincie organiseert de gebiedsateliers. De provincie stemt wel met de gemeente af, bijvoorbeeld over welke adressen een uitnodiging moeten ontvangen. Zelfs ook al is de voltallige gemeenteraad van Medemblik tegen de komst van de ‘Megawindmolens’ de Provincie eist van de gemeente dat zij meewerken aan deze “gebiedsateliers”.  

Om nu voor eens en altijd hier een eind aan te maken komt morgenavond Progressief West-Friesland met een ‘motie vreemd aan de dag’ waarin zij ondermeer het college willen gaan verbieden om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan deze “gebiedsateliers”, en zelfs geen zitting in nemen. 

De gehele motie leest u hieronder. 

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 29 januari 2015; Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2014;

Constaterende dat:

 1. Eneco op dit moment binnen de gemeente Medemblik bezig is met plannen voor het realiseren van windmolens;
 2. er al een bijeenkomst is geweest in Hauwert;
 3. er tenminste nog bijeenkomsten in Zwaagdijk-West en Midwoud volgen;
 4. er mogelijk meer initiatieven van Eneco of andere ontwikkelaars volgen;
 5. voor wat betreft het “oude” plan West-Frisia de Provincie heeft bepaald dat dit onder een overgangsregeling valt en daardoor al uitvoerbaar zou zijn;
 6. over het onderwerp windmolens een zgn. “Ronde tafel bijeenkomst” is gepland op 10 februari;
 7. wethouder Tigges door de provincie persoonlijk is uitgenodigd hierbij ook achter de tafel plaats te nemen;
 8. uiteindelijk de projectontwikkelaars een Omgevingsvergunning moeten aanvragen bij de Provincie voor het realiseren van windmolens;
 9. de ontwikkelaar – om een omgevingsvergunning te krijgen – wel aan een behoorlijk aantal voorwaarden zal moeten voldoen. Daaronder valt het samenstellen van een zgn. Gebiedsatelier;
 10. het de bedoeling is dat de gemeente, dorpsraad en omwonenden hierin deelnemen.

Overwegende dat:

 1. de gemeente lijkt volledig buiten spel te staan bij bovengenoemde ontwikkelingen;
 2. volgens Progressief West-Friesland één van de middelen om duidelijk te maken dat “wij” die windmolens echt niet willen is, te zorgen dat deze Gebiedsateliers niet van de grond komen. Dit betekent namelijk dat de ontwikkelaar dan niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voldoet en wij geven dan een heel duidelijk signaal af aan Provinciale Staten. Zie ook de informatie in http://www.noordholland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land/Initiatiefnemers.htm
 3. De gemeente Koggenland ook heeft besloten niet mee te werken aan de Gebiedsateliers. Het niet meewerken aan een Gebiedsatelier heeft geen nadelige gevolgen voor inwoners. Binnen een straal van 1200 meter van een windmolen moeten mensen financieel worden gecompenseerd.

Draagt het college op:

 1. De inwoners van de gemeente Medemblik uitvoerig te informeren over de stappen die genomen worden door ontwikkelaars en Provincie Noord-Holland teneinde te komen tot plaatsing van windmolens in onze gemeente;
 2. Op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan de zgn. “Gebiedsateliers” en daar onder geen enkele voorwaarde zitting in te nemen.

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.