Politiek stelt vragen over aanhoudende lichtvervuiling kassen het Grootslag en Wieringermeer

Vanaf tientallen kilometers te zien.

Medemblik – De gezamelijke fracties van GroenLinks, PWF en PW2010 willen opheldering van het college in Medemblik over de aanhoudende lichtvervuiling vanuit het Grootslag en vanuit de Wieringermeer. 

Begin december 2014 hebben wij hier al eens melding van gemaakt en vragen gesteld aan Hollands Kroon over hoe zij dit probleem gaan oplossen. Hierop kregen wij toen als reactie dat vanwege hagelschade bepaalde bedrijven een tijdelijke ontzegging hadden gekregen om zo alles te kunnen herstellen. Op onze vraag waarom dat dit dan ruim een jaar moet duren hebben wij tot op heden geen reactie mogen ontvangen vanuit Hollands Kroon. 

De fracties van GroenLinks, PWF en PW2010 willen nu wel eens van de verantwoordelijke wethouder weten hoe het zit met de uiterste streefdatum van 1 januari 2015 om de kassen lichtdicht te maken.  Maar ook willen zij wel eens weten hoe er wordt gehandhaafd. Of dit op grond van klachten gebeurd of dat er ook daadwerkelijk wordt gecontrolleerd door de verantwoordelijke instanties, en hoeveel klachten er zijn binnengekomen bij de gemeente of het RUD. 

Maar ook zijn zij wel benieuwd of het RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) wel controlleerd en zo ja op wiens initiatief en naar welke aanleiding.