12.5 C
Medemblik
8 juli 2020 06:40
Medemblik Actueel.

Wijziging in inkomensondersteuning/bijzondere bijstand

geldMedemblik – Met ingang van 2015 bestaat alleen nog de individuele bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is per 1 januari 2015 afgeschaft. De enige uitzondering hierop is de collectieve zorgverzekering voor minima, deze blijft gehandhaafd.

Wat is individuele bijzondere bijstand?

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Het gaat om bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt. Door bijzondere omstandigheden kunnen er kosten ontstaan, die voor u een extra financiële belasting gaan vormen.
  2. Het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld. De kosten worden nergens anders vergoed, zoals door bijvoorbeeld uw (zorg-)verzekeraar.
  3. U kunt de kosten niet betalen uit uw eigen middelen.
  4. U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt. Anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt.

Welke bijzondere bijstand is vervallen per 1 januari 2015?

  • Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
  • Vervanging duurzame gebruiksgoederen
  • Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag

Vanaf 1 januari 2015 wordt de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat één keer per 12 maanden kan worden toegekend. De toeslag is alleen bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen, geen zicht hebben op hogere inkomsten en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Ook moet de aanvrager kunnen aantonen dat hij of zij de afgelopen periode er alles aan heeft gedaan om zijn inkomen te verbeteren.

Binnenkort volgt meer informatie over hoe u de individuele inkomenstoeslag voor 2015 kunt aanvragen.

Reageren via facebook

Uw banner hier?



Uw banner hier?