18.8 C
Medemblik
22 mei 2020 19:41
Medemblik Actueel.

College Medemblik achter actieplan 'veilig thuis'

kindermishandelingMedemblik – Het college van Medemblik staat achter het actieplan ‘veilig thuis’. Veilig Thuis is sinds 1 januari van dit jaar operationeel. Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis operationeel, zij het nog vanuit de “oude” vormgeving. De GGD draagt dan de functionele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden. De Jeugd- en gezinsbeschermers en het Advies Steunpunt Huiselijk Geweld hebben nog een jaar de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en productie.

Actieplan Veilig Thuis

Centrumgemeenten, grootstedelijke regio’s, provincies en rijk hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanpak van kindermishandeling op regionaal niveau. Door de stelselwijziging Jeugd worden gemeenten op termijn de eerst verantwoordelijke voor de gehele keten van jeugdzorg. De aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik hoort daarbij.

In het ‘Actieplan aanpak kindermishandeling 2012 – 2016, kinderen veilig’ nemen de ministers   van V&J en VWS uiteenlopende maatregelen om de regierol van gemeenten te versterken.

Gemeenten krijgen bijvoorbeeld algemene informatie (best practices) en zo nodig maatwerk, waar mogelijk wordt aangesloten bij de ondersteuningsstructuur in het kader van het nieuwe jeugdstelsel.

Taskforce

In het kader van het actieplan hebben de bewindslieden van V&J en VWS eind 2012 de Taskforce ‘Kindermishandeling en seksueel misbruik’ ingesteld. Hij heeft als opdracht om ‘de uitvoering van het actieplan kritisch te volgen, specifieke thema’s uit het actieplan hoog op de agenda te houden en nieuwe kansrijke initiatieven te stimuleren’.  De Taskforce staat onder voorzitterschap van burgemeester Eberhard van der Laan (Amsterdam). Wethouder Erik Dannenberg (Zwolle) is benoemd als lid van de Taskforce.

Reageren via facebook