Medemblik Actueel.

Regionieuws

SED organisatie van start, hoelang nog tot gemeente Oostelijk West-Friesland…

Regionieuws – Vandaag is de ambtelijke fusie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland officieel van start gegaan. Burgemeester Rob van der Riet van gemeente Drechterland en voorzitter van het SED-bestuur: “Er is hard gewerkt aan de oprichting van de nieuwe SED organisatie; we zijn er klaar voor.”

Waarom een ambtelijke fusie?

Gemeenten krijgen steeds meer taken overgedragen van het rijk en de provincie maar niet meer geld om deze taken uit te voeren. Rob van der Riet: “Doordat er vanaf nu één ambtelijke organisatie schuil gaat achter de drie gemeenten, kunnen de taken efficiënter uitgevoerd worden. Daarnaast kunnen we een kwaliteitsslag maken in de gemeentelijke dienstverlening. Als ik kijk naar de goede samenwerking tot nu toe en het vele werk dat is verzet om de ambtelijke fusie te realiseren, dan weet ik zeker dat dit gaat lukken.”

Bestuurlijke zelfstandigheid

De samenwerking is geen opmaat tot bestuurlijke fusie en geen poging tot uniformering van beleid. De gemeenteraden hebben bij hun besluit een duidelijk kader aangegeven: bestuurlijk zelfstandig blijven. Elke gemeente houdt haar eigen gemeenteraad en haar eigen college. “Deze samenwerking zorgt ervoor dat de gemeenten samen krachtiger zijn, maar wel met behoud van lokaal beleid en heel belangrijk: in elke gemeente blijft een loket geopend waar inwoners en ondernemers naartoe kunnen”, aldus Rob van der Riet.

Wat merken inwoners van de ambtelijke fusie?

Voor inwoners blijven veel zaken vertrouwd. Bij gemeenteraadsverkiezingen stemmen zij gewoon op de politieke partijen die in hun eigen gemeente op de kieslijst staan. Als inwoners iets willen weten over de gemeente, kunnen zij naar de vertrouwde gemeentelijke website gaan. Het aanvragen van bijvoorbeeld een bouwvergunning, kan gewoon in de eigen gemeente. Verder blijven de gemeenten met de eigen huisstijl corresponderen met inwoners, bedrijven en verenigingen.

Gemeente Oostelijk West-Friesland straks realiteit? 

Na deze bijna volledige fusie tussen de 3 boven genoemde gemeenten, de fusie tussen Medemblik en Wognum tot de nieuwe gemeente Wognum lijkt de tijd klaar om tot 1 grote gemeente Oost West-Friesland te komen. 

Reageren via facebook