Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik verlengt overeenkomst Kredietbank Nederland

Hulp nodig bij het oplossen van schulden? Bel eerst de gemeenteMedemblik – Het college van Medemblik heeft het contract met de Kredietbank Nederland verlengt t/m 31 maart 2016.  De bank voert een deel van de werkzaamheden voor de gemeente Medemblik uit. De Kredietbank Nederland heeft per 1 april 2014 een contract met de gemeente Medemblik en deze is telkens voor de duur van 1 jaarmet een maximum van 3 jaar. 

Wat is de Kredietbank Nederland

De Kredietbank Nederland een van de grootste landelijk werkende kredietbanken in Nederland. In 2011 is de kredietportefeuille van de Kredietbank Noord West in Alkmaar over gegaan naar Kredietbank Nederland. Daarmee is Kredietbank Noord West op gehouden te bestaan.

Kredietbank Nederland heeft momenteel met 120 gemeenten contacten voor de sociale kredietverlening. En met 60 van die gemeenten heeft Kredietbank Nederland ook (geheel of gedeeltelijk) een contract voor de schuldhulpverlening. Kredietbank Nederland is statutair gevestigd in Leeuwarden. Het oprichtingsjaar is 1951.

Kredietverlening

Kredietbank Nederland heeft een kredietportefeuille met een uitstaand saldo van 18,5 miljoen euro.

Inkomensbeheer

De Kredietbank Nederland budgetteert huishoudens, die (tijdelijk) zelf niet in staat zijn hun financiën te beheren.

Schuldhulpverlening

In 2011 is het aantal aanvragen schuldregelingen sterk gedaald van 4.773 in 2010 naar 3.684. In 2012 komen we weer iets hoger uit; 3.906 aanvragen. Door de economische crisis is het aantal aanvragen in 2013 gestegen tot 4.109.

Preventie

Preventie krijgt een steeds belangrijkere positie. In plaats van het oplossen van complexe schuldproblematiek ligt de focus op het voorkomen daarvan. Kredietbank Nederland heeft het concept Ping geïntroduceerd. Op diverse locaties is een (Ping) loket voor financieel advies. Door het laagdrempelige karakter en de plaats (werkplein of gemeentehuis) kan een grotere groep mensen bereikt worden op een moment dat er nog geen problematische schuldsituatie is ontstaan maar de betrokkenen wel behoefte hebben aan financieel advies.

NVVK

Kredietbank Nederland is actief lid van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Directievoorzitter Ger Jaarsma was NVVK-voorzitter van 2005 tot 2010. Verder participeert de Kredietbank in diverse commissies en werkgroepen.

Reageren via facebook