Sportverenigingen in actie tegen bezuinigingen onderhoud groene sportvelden Medemblik

voetbalveldMedemblik – Op 14 december jl. hebben de fractievoorzitters en het college een brief gekregen van de voetbalverenigingen in onze gemeente. Bij hen leeft zorg over de bezuiniging op groene sportvelden en de duur van het traject.

GemeenteBelangen wil nu van het college weten hoe het college er voor gaat zorgen dat de verenigingen voldoende tijd krijgen om de bezuiningsvoorstellen te verwerken in hun begroting, maar ook hoe het college denkt draagvlak te krijgen bij de verenigingen .

Ingezonden brief gezamelijke sportverenigingen

De door de gezamelijke sportverenigingen opgestelde brief aan het college en de fractievoorzitters van de diverse politieke partijen in de gemeenteraad van Medemblik leest u hieronder.

Aan: College van B&W van de gemeente Medemblik,  Fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Medemblik

Medemblik, 14 december 2014.

Betreft:

Onze zorgen over de voortgang van de bezuinigingsvoorstellen in relatie tot het beleid dat wij als voetbalvereniging uitvoeren op korte en middellange termijn.

Geacht college/geachte fractievoorzitters,

In deze brief willen wij, namens alle voetbalverenigingen binnen de  gemeente Medemblik, aangeven dat er bij ons zorg leeft over de bezuinigen op de “groene” sportaccommodaties en de duur van het traject. Hoewel er natuurlijk over de bezuinigen op zich al genoeg zorg is bij ons willen we het daar in deze brief uitdrukkelijk niet over hebben. Dat komt immers nog aan de orde in de (individuele) gesprekken over de invulling van de bezuinigen van de gemeente met de verschillende verenigingen.

Wij als verenigingsbestuurders zijn ook verantwoordelijk voor het uitzetten van beleid en begrotingen voor de korte en langere termijn. En daar wringt nu de schoen. Eerst een kleine opsomming van de voortgang tot heden:

 • Reeds in het najaar van 2012 zijn er gesprekken geweest op het gemeentehuis in Wognum over het sportbeleid van de gemeente en de wens om te komen tot harmonisering en uiteraard kostenbesparingen. Er was destijds een extern adviesbureau ingeschakeld om dit te onderzoeken en uit te werken. De resultaten zouden worden terug gekoppeld aan de clubs.
 • Vervolgens bleef het lange tijd stil en werden wij in november 2013 geïnformeerd over de bezuinigingen op de sport en werd ons, zeer kort voor de betreffende vergadering, de gelegenheid geboden om in te spreken tijdens de raadsvergadering waar over deze bezuiniging gestemd zou worden. Omdat toen nog volstrekt onduidelijk was hoe de bezuinigingen ingevuld zouden worden hebben wij daar geen gebruik van gemaakt. Inspreken zonder te weten waarover leek immers niet zinnig.
 • Ook nu werd het weer stil vanuit het gemeentehuis, tot wij begin september 2014 werden uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder en een medewerker van de gemeente. In dat betreffende gesprek werden wij geconfronteerd met een vergaand bezuinigingsvoorstel met het verzoek om daar voor 5 oktober op te reageren zodat een en ander in de raadsvergadering van november 2014 kon worden besproken. Aan dit verzoek hebben wij, ondanks de zeer korte termijn, gehoor gegeven.
 • Naar aanleiding van de reacties van de verschillende verenigingen is het voorstel uiteindelijk niet in de raad van november besproken.
 • Op 5 december 2014 krijgen de verenigingen een afschrift van de informatienota aan de raad van 21 november waarin de stand van zaken tot dat moment is geschetst en waarin een tijdpad voor het verdere traject is opgenomen. Dit zou moeten leiden tot besluitvorming in mei 2015.

Wij gaan er van uit dat het college bij de besluitvorming in mei 2015 doelt op de bezuinigingen die in moeten gaan op 1 januari 2016 en gelden voor 2016. Als vereniging kunnen wij daar echter niet of nauwelijks op anticiperen aangezien het “boekjaar” van een club loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie voor een komend seizoen is dan al lang en breed vastgesteld, en ook andere verplichtingen zoals betaalde trainers zijn dan al aangegaan.

U zult dan ook begrijpen dat wij in mei 2015, als het zwaard van Damocles mogelijk valt, niet meer voor het dan startende seizoen kunnen handelen/reageren hetgeen dan automatisch zal leiden tot (grote) financiële problemen bij de betreffende verenigingen.

Daarnaast stellen wij ons de vraag of het, gezien de duur van het traject tot nog toe (3 jaar) en de resultaten die daar uit naar voren zijn gekomen, reëel is om te verwachten dat er nu, binnen een paar maanden wel een gedegen en zorgvuldig tot stand gekomen voorstel met breed draagvlak zal komen.

Met vriendelijke groet,

 • vv ALC
 • Sporting Andijk
 • RKVV Zwaagdijk
 • SEW
 • vv Strandvogels
 • vv VVW
 • TSV
 • vv Opperdoes
 • sv Spartanen
 • FC Medemblik
 • vv MOC
 • sv DESS
 • vv Hauwert ‘65

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.