3.8 C
Medemblik
29 november 2020 04:51
Medemblik Actueel.

LTO West-Friesland zoekt gereedschap voor koffieboeren Uganda

gereedschap
Een koffieboer laat haar gereedschap zien

Regio – De heer Mindert Mulder maakte in december 2013 kennis met de koffieboeren uit het district Kasese in Uganda. Na een aantal werkbezoeken stelde hij vast dat de boeren met goed en bovenal ook meer gereedschap beter in staat zouden zijn om hun werk te doen. Hij begreep ook dat meer gereedschap een eerste stap zou zijn in de ontwikkeling van het werk van de boeren.

Vermeerdering van kennis over de teelt van koffie en over de irrigatie en afwatering van de plantages zouden van pas komen bij het zetten van eventuele volgende stappen. Bij het zetten van een eerste stap schiet hij de koffieboeren nu te hulp. Voor het verzamelen van gebruikt en/of afgedankt gereedschap voor Tools to Work (een organisatie die voor kleinschalige landbouw- en huisnijverheids-projecten in ontwikkelingslanden gereedschap verzamelt en zo nodig opknapt) wendde Mulder zich tot LTO Noord afdeling West Friesland.

De afdeling wil graag meewerken aan de actie om speciaal voor de koffieboeren uit het district Kasese gebruikte snoeischaren, boogzagen, schrapers, schoffels, schoppen, harken, hakken en kapmessen te verzamelen.

Project Lubego Uganda

– Aan de voet van het Rwenzorigebergte, midden tussen koffie- en bananenplantages, ligt het Ugandese dorp Kisinga. Het dorp ligt verstopt in een netwerk van onverharde paden op het platteland, ergens in het district Kasese. Vreemdelingen die de omgeving niet kennen zullen er zonder gids nooit aankomen. De plantages rond Kisinga zijn niet meer dan stukjes grond waarop als het ware toevallig veel koffiestruiken en bananenbomen bij elkaar staan. De boeren die de gewassen verbouwen doen hun werk met een hak, een kapmes en enkele snoeischaren. Voor bestrijdingsmiddelen, meer gereedschap en het aanleggen van een effectief irrigatie- en afwateringssysteem hebben ze geen geld. Elke dag weer ploeteren ze voort in hun eigen zweet.

In het hart van Afrika, omgeven door de landen Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo en Zuid Sudan, ligt de republiek Uganda. Het land is 5,7 keer zo groot als Nederland en het is opgedeeld in zeven regio’s die op hun beurt uit districten zijn samengesteld. In totaal telt Uganda 80 districten. Eén ervan is het in de regio Western gelegen Kasese, dat sinds 2009 de status heeft van koninkrijk. Na een onderbreking van 27 jaar kreeg het district daarmee haar gezicht terug. De herinvoering van de oude staatsvorm heeft in het district voor de frisse moed gezorgd die nodig is om de problemen die het leven er met zich meebrengt te lijf te gaan. De oprichting van de Rwenzururu Foundation for Development (Rwenfod) is één van de initiatieven die voortkomt uit het nieuwe elan. De koningin van het rijk ziet er persoonlijk op toe op dat de vaart er in blijft waar het gaat om het werk van Rwenfod. Eén van de projecten van de foundation is het streven naar de invoering van landbouwmethoden die leiden tot kwalitatief betere oogsten. Een aandachtspunt daarbij is het gereedschap dat de landbouwers daarvoor nodig hebben. Omdat de financiële middelen waarover Rwenfod beschikt beperkt zijn heeft zij de hulp ingeroepen van het Nederlandse Tools to Work, een organisatie die gebruikt en/of afgedankt gereedschap verzamelt en weer geschikt maakt voor hergebruik in landbouw en huisnijverheid in ontwikkelingslanden. De koffieboeren uit de omgeving van het in de aanhef genoemde dorp Kisinga zijn door Rwenfod uitgekozen om als eerste groep te profiteren van het verzoek om hulp. Bij een succesvol verloop zal de actie een vervolg krijgen met een aanvraag naar gereedschap voor een volgende groep koffieboeren.

Tools to Work is een organisatie die voor kleinschalige landbouw- en huisnijverheids-projecten in ontwikkelingslanden gereedschap verzamelt en zo nodig opknapt. Boeren en handwerkslieden uit ontwikkelingslanden komen pas in aanmerking voor het gereedschap als zij willen voldoen aan de voorwaarden die aan de verschaffing worden gesteld. Daartoe behoren een financiële bijdrage voor deelname aan het project en de verplichting om periodiek rapport uit te brengen over de bevindingen van het werken met het beschikbaar gestelde gereedschap. Een voorwaarde is ook dat een lokale organisatie – in het Ugandese district Kasese is Rwenfod die organisatie – toeziet op de voortgang van het project. De gedachte achter het werk van Tools to Work is dat je een boer of een handwerksman uit een arm land meer helpt met gereedschap en de uitleg hoe het te gebruiken dan met een toevallige boterham met kaas. Een andere gedachte is dat een financiële bijdrage voor hulp bijdraagt aan het besef dat een mens moet investeren om een gewenst doel te bereiken.

Het Ugandese Rwenfod is na bemiddeling van Mindert Mulder uit Wijdenes in contact gekomen met Tools to Work. Mulder maakte in december 2013 kennis met de koffieboeren uit het district Kasese. Na een aantal werkbezoeken stelde hij vast dat de boeren met goed en bovenal ook meer gereedschap beter in staat zouden zijn om hun werk te doen. Hij begreep ook dat meer gereedschap een eerste stap zou zijn in de ontwikkeling van het werk van de boeren. Vermeerdering van kennis over de teelt van koffie en over de irrigatie en afwatering van de plantages zouden van pas komen bij het zetten van eventuele volgende stappen. Bij het zetten van een eerste stap schiet hij de koffieboeren nu te hulp. Voor het verzamelen van gebruikt en/of afgedankt gereedschap voor Tools to Work wendde Mulder zich tot LTO Noord afd. West Friesland. De land- en tuinbouworganisatie zegde bij monde van Arie Schouten en Joop Ooijevaar uit Nibbixwoud medewerking toe en startte onlangs met een actie om speciaal voor de koffieboeren uit het district Kasese gebruikte snoeischaren, boogzagen, schrapers, schoffels, schoppen, harken, hakken en kapmessen te verzamelen.

Het gevraagde gereedschap kan worden gebracht bij (graag eerst even bellen of mailen):

  • Fam. N. Baas, De Gouw 85 te Hoogkarspel – tel. 0228-562197
  • A. Schouten, Dorpsstraat 1 te Nibbixwoud – tel. 0229-572456 – e-mail: ap.schouten@quicknet.nl
  • T. Buysman-Koopman, De Gouw 11 te Bovenkarspel – tel. 0228-516958 – e-mail: info@degouwestek.nl
  • M. Mulder, Raadhuisstraat 13 te Wijdenes;  tel. 0229-501486 / 06-46648464

Reageren via facebook