Medemblik Actueel.

Politiek

Medemblik legt bom onder salaris HVC directeur

financieel debacle HVC
financieel debacle HVC

Medemblik – Tijdens de laatste van dit jaar in het gemeentehuis van Medemblik werd een motie van de VVD met algemene stemmen aangenomen. Deze motie riep op om het salaris van de directeur van de Huisvuilcentrale in Alkmaar terug te brengen tot onder die van een minister. 

Tijdens het inbrengen van de motie kreeg fractievoorzitter Mark Raat de gehele raad en alle aanwezigen aan het lachen door diverse fracties voor te zijn door te melden dat dit geen nivelleren, maar gewoon het niet kunnen van dit soort salarissen in de semi-overheidsector, en niet naar de belastingbetaler uit te leggen in een tijd van alsmaar verder stijgende afvalstoffenheffingen.

De WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector) voorschrijft dat personen in dienst van semi-publieke instellingen niet meer dan een ministerssalaris mogen verdienen, dit is dus niet het geval bij deze directeur. Behalve een buiten propotioneel salaris heeft de directeur ook beschikking over een auto en een pensioenbijdrage.  De motie van de VVD die samen met PWF, GroenLinks, GemeenteBelangen en de PvdA werd ingediend werd raadsbreed aangenomen. Siem Zeilemaker van Progressief Westfriesland nam zelfs het woordje ‘graaier’ in de mond.

CAW tegen.

Wethouder Tigges had de motie meegenomen naar de vergadering van het CAW ( het caw is oa. namens Medemblik aandeelhouder in het HVC),en daar deze motie voorgelegd.  De motie werd door de bestuursleden van het CAW vrijwel unaniem van tafel geveegd. Maar de wethouder wees erop dat  het college van Medemblik wel voorstander was van deze motie en hem ook niet zal gaan afwijzen. Nu deze motie is aangenomen moet het college weer terug naar het CAW om uit te leggen hoe de raad van Medemblik hierover denkt.

Dit gaat mogelijk voor een sneeuwbaleffect zorgen. Ook andere gemeenteraden zullen nu hier over gaan discussiëren met als mogelijk resultaat dat de aandeelhouders het salaris van deze directeur in 2 stappen omlaag gaan brengen naar € 178.000 euro inclusief auto en de pensioenbijdrage.

Maar ook wil de gemeenteraad van Medemblik de zwaarte van de top van de organisatie via het CAW ter discussie gaan stellen.  De overhead van het bedrijf is topzwaar en zeker bij het verliesdraaiende HVC zal er stevig moeten worden ingegrepen.

HVC ziet geen brood in huisvuil

Opvallend momentje was het moment waarop de wethouder meldde dat de HVC daar waar zij eigenlijk voor in het leven zijn geroepen, het verbranden van huisvuil, niet langer meer als kerntaak zien.  Maar zich meer wil gaan toeleggen op het scheiden van afval.  Dit bracht bij menig raadslid de wenkbrouwen aan het fronzen.  De inwoners van de gemeente Medemblik betalen het meeste afvalstoffenheffing van heel Noord-Holland en ook in 2015 zal deze weer gaan stijgen.  En nu het HVC heeft laten weten dat zij het verbranden van huisvuil eigenlijk niet meer als hun kerntaak zien rees bij menig de vraag waarom de afvalstoffenheffing dan weer verhoogd moeten worden.

Reageren via facebook