Unieke samenwerking tussen kraamzorgorganisaties West-Friesland

kraamzorg

Regio – Op maandag 1 december wordt in Hoorn een samenwerkingsconvenant getekend tussen de verschillende kraamzorgorganisaties in Noord Holland. Het convenant heeft tot doel om als groep te kunnen reageren op de ontwikkelingen binnen de geboortezorg. Daarnaast vormen de kraamzorgorganisaties zo één aanspreekpunt voor andere organisaties in de geboortezorg. Dit is een unieke samenwerking om de kwaliteit in de zorgketen van de geboortezorg te bevorderen.

Ontwikkelingen in geboortezorg

Aanleiding tot het sluiten van dit convenant is de maatschappelijke discussie met betrekking tot de wijze waarop de geboortezorg in Nederland moet worden georganiseerd, in het bijzonder rondom de bevalling. Naar aanleiding van het rapport ‘Een Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte wordt in de gehele keten van geboortezorg gestreefd naar het verbeteren van de veiligheid. Zo wordt verwacht dat de tweedelijns geboortezorg zal worden geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen dan nu het geval is.

Verschillende trends

Een tweede trend is om meer bevallingen in eerstelijns geboortecentra te laten plaatsvinden. Een derde trend is dat er meer gevraagd wordt om pijnbestrijding bij bevallingen. Een vierde trend is om als organisaties rondom zwangerschap en geboorte meer samen te werken, zonder dat het de marktwerking verstoort. De verschillende kraamzorgorganisaties spreken door middel van het convenant af om met elkaar een inhoudelijk overleg te voeren over die ontwikkelingen.

Ondertekenaars van het convenant zijn kraamzorginstellingen die actief zijn in Noord Holland: Omring Kraamzorg externe website , Kraamzorg Babymoon, De Kraamvogel, Kraamzorg Noord Holland, Kraamzorg Langedijk en ZIN kraamzorg.