Medemblik Actueel.

CDA en D66 maken zich zorgen over drugsgebruik jongeren Medemblik

Medemblik ver onder landelijk gemiddelde
Drugsgebruik Jongeren Medemblik

Medemblik – Het CDA Medemblik en D66 Medemblik maken zich zorgen over drugsgebruik van jongeren in de gemeente Medemblik. De beide partijen ontvangen regelmatig signalen van een duidelijke toename van jongeren die drugs gaan gebruiken.  Het valt de beide partijen op dat de signalen die zij ontvangen niet overeenkomen met de cijfers die beschikbaar zijn over het drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Medemblik. 

Deze cijfers zijn gericht op onderzoek dat is gehouden onder jongeren in klas 2 en 4 van het middelbaar onderwijs en niet onder een bredere groep jongeren.Onder (sommige groepen) jongeren kan drugsgebruik als normaal worden beschouwd echter in de publieke opinie hangt er een taboe rond het onderwerp drugs. Dit belemmert het bespreekbaar maken van mogelijke problematiek die kan ontstaan bij het gebruik. Ook kan dit het beeld van de daadwerkelijke problemen vertekenen.

Taboesfeer

Alleen inzetten op handhaving leidt tot het versterken van de taboesfeer rondom drugsgebruik. Het is voor zowel jongeren als ouders belangrijk dat drugsgebruik bespreekbaar en zichtbaar wordt gemaakt.Drugsproblematiek kan zowel een oorzaak als een gevolg van zijn van andere problemen die spelen onder de jeugd. Daarnaast komt het in vele disciplines binnen het sociale domein voor, zoals de GGZ of de schuldhulpverlening. Het is dus problematiek die breed speelt en waarvan het effect op verschillende vlakken van iemands leven invloed kan hebben.

Westfriese gemeenten samen in de strijd tegen alcohol en drugs

Sinds een paar jaar gaan de Westfriese gemeenten samen op in de strijd tegen alcohol en drugs onder jongeren en stellen hier ook extra geld voor beschikbaar. Er is een preventieve werkgroep waar elke gemeente één vertegenwoordiger heeft geleverd. Afgelopen 12 november was er in De Muiter in Medemblik een informatieavond waar o.a. Jimmy Geduld kwam praten over de gevolgen van drugsgebruik bij jongeren. Voor dit project wordt € 0,50 per inwoner beschikbaar gesteld wat voor Medemblik neerkomt op een bedrag van € 21.500,- plus een extra € 16.000,- in 2014 voor uitvoering en handhaving.

GGD

De GGD coördineert de aanpak en uitvoering voor de preventieve activiteiten en verzorgt de communicatie. Het uitvoeringsplan is vooral gericht op het alcoholgebruik onder de jongeren.  Er komen nieuwe interactieve theatervoorstelling die op de diverse scholen in West-Friesland zullen worden gehouden.  De website van het GGD is de strijdt tegen drugs een ondergeschoven kindje, het GGD richt zich vooral op drank misbruik onder jongeren en niet op drugsmisbruik. Ook de facebookpagina en het Twitteraccount “incontrolofalc” richt zich alleen op alcohol en niet op drugs.  De Brijderstichting heeft wel een website waar de jongeren terecht kunnen met vragen over drugs en het gebruik van drugs.

8.8% Medemblikker jongeren gebruikt drugs

Uit de GGD gezondheidsmonitor van 2012 blijkt dat 8,8% van de Medemblikkers ouder dan 19 jaar drugs gebruikt. In de Sociale Monitor van Medemblik zijn geen gegevens opgenomen over verslavingszorg. Het nalevingsonderzoek 2013 regio NoordHolland-Noord richt zich op handhaving van alcohol. Na de evaluatie (EMOVO 2013 richt zich vooral op 13 en 15-jarigen) worden opnieuw doelen bepaald voor 2015.

Nieuw onderzoek nodig

Het CDA en D66 willen nu kijken of het mogelijk is om een nieuw onderzoek te laten plaats vinden waarin effectief wordt onderzoek wat het drugsgebruik is onder jongeren vanaf 15 jaar en hoe deze problematiek bespreekbaar te maken is. Als oplossing komen zij met een werkgroep “Jongeren” die dit onderzoek moet gaan doen.

Reageren via facebook