19 Noord-Hollandse gemeenten willen betere aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Medemblik – Huiselijk geweld en kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp aan slachtoffers en daders bieden. Dat willen de negentien gemeenten in Noord-Holland Noord de komende jaren bereiken. De hoofdlijnen van hun aanpak hebben zij vastgelegd in een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord.

Toename kindermishandelingen
Toename kindermishandelingen

Vanaf 2015 zijn de gemeenten volledig verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze moeten regionaal afspraken maken over de wijze waarop ze dat gaan doen. De Regiovisie vormt het kader voor het lokale beleid dat iedere gemeente zelf verder vorm geeft.

Uit landelijke cijfers blijkt dat in Nederland ruim negen procent van de bevolking de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Vaak zijn daar ook kinderen bij betrokken, als slachtoffer of als getuige. De 19 gemeenten brengen daarom meer samenhang aan in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht namelijk gemeenten om per 1 januari 2015 op bovenregionaal niveau één Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) te ontwikkelen. Voor het AMHK worden de functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld samengevoegd met de functies van de Advies en Meldpunten Kindermishandeling.

In de Regiovisie ligt het accent vooral op preventie: door tijdig te signaleren en direct hulp te bieden kan escalatie van geweld in veel gevallen worden voorkomen. De wijk- en gebiedsteams die de gemeenten momenteel ontwikkelen spelen hierin een belangrijke rol. De leden van het gebiedsteam worden getraind in het signaleren van mogelijke risico’s en leren hoe zij moeten handelen. Als het nodig is weten zij hoe ze de juiste hulp kunnen inschakelen.

Veiligheid voorop

Waar nodig biedt het wijk-/gebiedsteam hulp om het geweld te doen stoppen. Deze hulp wordt zo veel mogelijk dicht bij huis geboden en met inschakeling van het eigen sociale netwerk. Alleen als de veiligheid daarom vraagt, is er opvang buiten de regio. Veiligheid staat namelijk altijd voorop. De komende maanden gaan de gemeenten de Regiovisie verder uitwerken in regionale actieplannen. Hierin wordt concreet aangegeven welke maatregelen zij nemen en hoeveel geld zij hiervoor inzetten.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.