Medemblik zet geld opzij voor de zorg.

Medemblik – Gemeenten reserveren miljoenen euro’s om tekorten te dekken die ontstaan als gemeenten vanaf 1 januari zelf de zorgtaken moeten uitvoeren. Ze vrezen dat ze te weinig geld krijgen om de taken binnen de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie zelf uit te voeren. 

Volgens gemeenten kost het veel geld om nieuwe organisaties op te zetten die volgend jaar de zorgtaken moeten uitvoeren. Wijkteams zijn duur en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’ met inwoners over zorg die nodig is leidt nog niet tot kostenbesparingen. Het idee om familie, buren of vrijwilligers in te schakelen blijkt namelijk niet genoeg besparingen op te leveren.

Medemblik gebruikt budget waar het voor is. De zorg.

De gemeente Medemblik ontvangt van het Rijk een budget voor de zorgverlening en zet het hele budget daarvoor in. Het Rijk heeft een bezuiniging doorgevoerd op het budget, de gemeenten moeten de zorgverlening dus met een kleiner budget uitvoeren. Er zijn gemeenten die een deel van het (afgeslankte) zorgbudget gebruiken om gaten in de begroting te dichten, Medemblik doet dat niet en gebruikt het hele budget dus voor zorgverlening.

Decentralisatie

De zorgtaken worden 1 januari overgeheveld van het rijk naar de gemeente in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor die nieuwe taken is 3,6 miljard euro beschikbaar. In totaal krijgen gemeenten acht miljard euro van het rijk. De decentralisatie gaat gepaard met flinke bezuinigingen. In totaal wordt op de Wmo zo’n anderhalf miljard euro bezuinigd.