Medemblik Actueel.

Algemeen

Koninklijke onderscheiding voor Prof. dr. Giel Nijpels (Zwaagdijk)

Prof. dr. Giel Nijpels samen met burgemeester Frank Streng en zijn vrouw Maria Weeber
Prof. dr. Giel Nijpels samen met burgemeester Frank Streng en zijn vrouw Maria Weeber

Amsterdam – Giel Nijpels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder voor de gezondheidszorg van diabetespatiënten. Nijpels ontving de onderscheiding tijdens het afscheidssymposium ter gelegenheid van het afscheid/ pensionering als bijzonder hoogleraar VUmc.

Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik, waar Nijpels’ woonplaats Zwaagdijk-West onderdeel van is, speldde de onderscheiding op. Hierbij was Streng lovend over de verdiensten: ”Op een wijze en met een intensiteit die ver uitstijgt boven hetgeen men mag verwachten. Met durf, deskundigheid en niet aflatende energie.” aldus burgemeester Streng.

Prof. dr. Giel Nijpels (65) is hoogleraar Huisartsengeneeskunde en diabeteszorg bij VUmc. Hij is van grote betekenis voor het academisch onderwijs en onderzoek. Als eerste artsonderzoeker verbonden aan VUmc organiseerde hij in Nederland de ketenzorg voor de diabeteszorg. Hiermee wist hij de diabeteszorg en het wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden, waardoor wetenschappelijke inzichten bijdragen aan verbetering van de diabeteszorg. Internationaal werkte de heer Nijpels samen met universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 12 andere Europese lidstaten. Zijn wetenschappelijke werk oogst veel internationale erkenning, wat ondermeer blijkt uit zes internationale Awards.

Hij is sinds 1992 rechtstreeks betrokken bij de Hoorn-studie en sinds 1996 directeur van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland en het Diabetes Onderzoek Centrum van VUmc in Hoorn. Hij is verantwoordelijk voor het onderzoek naar overgewicht en diabetes op de afdeling. Sinds januari 2009 is hij mede programma leider van het onderzoeksprogramma Leefstijl, Overgewicht en Diabetes (LOD).

West-Friese Diabetes Zorgsysteem voorbeeld voor heel Nederland

Het West-Friese Diabetes Zorgsysteem, beter bekend als de Hoorn-studie, heeft de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten geboden in de complicaties van diabetes type 2. Zo weten we nu dat meer dan dertig procent van de patiënten complicaties heeft zoals schade aan het netvlies en de nieren. Daarnaast laat de Hoorn-studie zien dat hart- en vaatziekten drie tot vier maal vaker voorkomen bij mensen met diabetes. Ook heeft de studie geleid tot kosteneffectieve zorg van hoge kwaliteit. Prof. dr. Giel Nijpels, de grote voortrekker van de studie, neemt deze vrijdag afscheid van de studie en VUmc.

Giel Nijpels constateerde als huisarts-onderzoeker dat de kwaliteit van de diabeteszorg in de eerste lijn beter kon. Daarom heeft hij het West-Friese Diabetes Zorgsysteem opgezet, dat de lokale eerstelijns diabeteszorg coördineert en huisartsen ondersteunt. Ook krijgen alle patiënten jaarlijks een lichamelijk onderzoek en advies in het diabetesonderzoekcentrum in Hoorn.

Nijpels: “Diabetes is geen veroordeling tot levenslange slechte gezondheid. Wanneer de diagnose diabetes is gesteld, moet een patiënt zich regelmatig laten onderzoeken op complicaties. Ook is een goede glucose controle van groot belang. ”
De Hoorn-studie laat ook zien dat de risico’s op complicaties door diabetes niet voor iedere patiënt hetzelfde zijn. Een vroege diagnose, aanpassingen in de manier van leven en mogelijk medicijnen stellen patiënten in staat een lang en productief leven te leiden.

Voorbeeld voor heel Nederland
Nederland heeft een voorbeeld genomen aan de regio West-Friesland, waar als vervolg op de eerste Hoorn-studie een uitgebreid netwerk is opgezet voor diabetes-zorg. Meer dan achtduizend patiënten in de regio worden begeleid en behandeld door Diabeteszorg West-Friesland. Jaarlijks krijgen patiënten een bloedonderzoek, een oogonderzoek en een ECG en hebben ze contact met de diabetesverpleegkundige. Deze centrale controle van diabetespatiënten is nog niet doorgevoerd in andere Nederlandse regio’s.

Internationale faam
Het onderzoek van Nijpels heeft internationale faam verworven en al meer dan 250 publicaties opgeleverd. In de toekomst richt het wetenschappelijk onderzoek zich vooral op de ontwikkeling van zorg op maat voor diabetespatiënten.

In de woorden van burgemeester Frank Streng: ”Tijdens uw loopbaan groeide u uit tot een internationaal boegbeeld op gebied van de diabeteszorg. ” (VUMC)

Reageren via facebook