PWF komt met motie tegen opheffing gymbus St. Lidwinaschool Zwaagdijk-West

Zwaagdijk-West – De  fractie van de PWF in de gemeenteraad van Medemblik is met stomheid geslagen toen het vernam dat de subsidie van de St. Lidwinaschool in Zwaagdijk-West is ingetrokken. Met deze subsidie werden de kosten betaald die worden gemaakt om de kinderen gymlessen te geven in de 4km verderop gelegen gymzaal te Wognum. De PWF heeft daarom ook besloten om een motie in te dienen die deze beslissing moet terugdraaien. Hieronder leest u deze motie. 

Onderwerp; opheffen gym bus van de st Lidwinaschool te Zwaagdijk West

 

Ingediend door: Progressief West-Friesland

 

De raad van de gemeente Medemblik, in vergadering bijeen

 

gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de raad van Medemblik,

 

constaterende dat:

 

Zwaagdijk-West geen gymlokaal heeft. Er een gymzaal was op het terrein van de st Lidwinaschool. Deze gymzaal niet goed werd onderhouden en door de gemeente is afgebroken. ( 1988). De garantie van gymvervoer destijds is afgegeven.

 

De subsidie van 15.000 per jaar voor het sportvervoer van de leerlingen: groep   3 /m 8 per 1 januari 2015 vermindert en gaat stoppen het jaar erop.

 

De begroting van scholen op schooljaren is ge-ent en niet op kalenderjaren.

 

Er een reserve sportvoorziening Wognum bestaat, gevoed vanuit het voormalige grondbedrijf, waar zowel de Kern Wognum, als Nibbixwoud ruimhartig gebruik van hebben gemaakt.

 

Voor Zwaagdijk West niets is gebruikt vanuit deze voorziening, terwijl Zwaagdijk-West ook deel uitmaakte van de vm gemeente Wognum.

 

In deze accomodatiepot nog 254.000 resteert (pag 126 begroting)

 

Van de rente de gymbus kan worden gefinancierd.

 

Ook een nieuwe gymaccomodatie hieruit (gedeeltelijk) kan worden betaald.

 

De gemeente maar één gesprek heeft gevoerd op 18 september met het bestuur  van de SKO West Friesland en daarin deze bezuiniging heeft aangekondigd. Onderhandelingen, waarbij het bestuur een redelijk voorstel deed (De gemeente gaat 7500 uitkeren en 7500 gaat het bestuur bijdragen) resoluut van tafel werd geveegd.

 

De kern Zwaagdijk West al zwaar onder het gemiddelde ligt van kernniveau en steeds meer verschraalt:

 

De buurtbus is weggehaald/ de bibliotheek bus niet meer komt. Er kortom bijna niets meer is.

 

De fietsroute naar de Bloesem in Wognum te ver is voor groep 3 t/m 5. (Zeker in de winter)

 

De fietsroute niet veilig is, onder meer omdat deze basisschoolleerlingen tegen de grote stroom  fietsers uit Wognum in rijden die hierlangs richting Hoorn fietsen.

 

Overwegende dat:

 

Het gemeentelijke GGD beleid, aangenomen door  de gemeenteraad, luidt:

 

Kinderen  moeten meer bewegen en dat ook aangeleerd krijgen,

 

Het Rijksbeleid, gericht op sportbeleid  zegt: Kinderen dienen drie uur per week  gymles te krijgen

 

Het overleg met het bestuur over deze bezuiniging niet adequaat heeft plaatsgevonden.

 

De vaststelling dat de gemeente de gym bus indertijd heeft geregeld en vervoer gegarandeerd omdat de gymzaal is afgebroken.

 

draagt het college op:

 

In overleg met het bestuur SKO West Friesland gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor het gymnastiekonderwijs van de Lidwinaschool, waarbij mogelijke oplossingen zijn:

  1. een nieuw gymlokaal op de vroegere lokatie bij de LIdwinaschool
  2. een gymlokaal in de kerk
  3. het vervoer naar de Bloesem financieel mogelijk maken en garanderen voor de komende jaren

 

De kosten van deze oplossing te dekken vanuit de reserve sportvoorziening Wognum en gaat over tot de orde van de dag

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.