Medemblik Actueel.

Regionieuws

De najaarsschouw gaat weer van start

schouwbeeldWest-Friesland – Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten, hoe klein ook, goed worden onderhouden. In natte perioden moet het overtollige water naar de gemalen kunnen stromen om het water weg te pompen en in droge tijden moet water juist worden aangevoerd. In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Ook een sloot die te ondiep is kan zijn functie niet goed meer vervullen. Tijdens de najaarsschouw wordt hier op gecontroleerd.

Vanaf de derde maandag in oktober, dit jaar is dat 20 oktober, gaat het Hoogheemraadschap  van het Noordzeekanaal tot en met Texel controlleren of de sloten voldoende zijn onderhouden. Ook wordt gecontroleerd of de begroeiing op de slootkanten de wateraanvoer en -afvoer niet belemmeren, kunstwerken (zoals bruggen, duikers, keerschotten en dammen) voldoende schoon zijn gemaakt en in goede staat verkeren en of er geen bomen, planten of takken over of in de sloot hangen.

Wanneer moet het slootonderhoud klaar zijn?

Uiterlijk vóór de 3e maandag in oktober. In feite moet u de sloot gedurende het hele jaar onderhouden. Via de interactieve kaart van de legger wateren vindt u meer informatie over het water bij u in de buurt. Hier staat weergegeven wie de onderhoudsplichtige is en wat de vastgestelde afmetingen zijn voor het betreffende water

Reageer op dit onderwerp

X